Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан  №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 001 – Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды –  12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету Кол-во 12 12 12 12 12
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды –  12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Жұмыспен  қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Жұмыспен  қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
30267,0 31675,0 34277,0 29237,0 29237,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 001 – Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
451 001 – Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер мың теңге 31051,0 15367,0 34277,0 35729,0 35729,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге 31051,0 15367,0 34277,0 35729,0 357294,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 451 001 – Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды –  12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны 12 12 12 12 12

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
451001011 мың теңге 12363,0 2195,0 7615,0 7615,0 7615,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 12363,0 2195,0 7615,0 7615,0 7615,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 451 001 – Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Ауданның бюджетін орындау және ауданның  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды –  12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны 12 12 12 12 12

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
451001015 мың теңге 18688,0 13172,0 26662,0 28114,0 28114,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 18688,0 13172,0 26662,0 28114,0 28114,0

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                А.А Заурбаева                                                                                                           қолы, мөрі

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 004  – Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы»  N 66 Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Ауылдық елдi мекендерде тұратын және жұмыс істейтiн мемлекеттiк денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына отын сатып алу үшiн жергілiктi өкiлдi органдардың (мәслихаттардың) шешiмi бойынша бюджет қаражаты есебiнен әлеуметтік көмек берiледi.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауылдық елдi мекендерде тұратын және жұмыс істейтiн мамандарына отын сатып алу үшiн әлеуметтік көмек
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Стандарт бойынша ауылдық елдi мекендерде тұратын және жұмыс істейтiн мамандарына отын сатып алу үшiн әлеуметтік көмек % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Жұмыспен  қамту   бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
41046,0 38607,0 47148,0 37338,0 37338,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан  №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 005 – Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі N 246 Заңы,  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрiнiң 2009 жылғы 28 шiлдедегi N 237-ө  Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек алуға үмiткер адамның (отбасының) жиынтық табысын есептеудiң ережесiн бекiту туралы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Көмекке нақты мұқтаждығын табысы кедейлік шегінен төмен болатын   тұлғаларға (отбасыларға) атаулы әлеуметтік көмегі ұсыну
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Табысы кедейлік шегінен төмен тұлғаларды (отбасыларды) әлеуметтік қолдау есебінен кедейлік деңгейін төмендету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Көмекке нақты мұқтаждығын табысы кедейлік шегінен төмен болатын   тұлғаларға (отбасыларға) атаулы әлеуметтік көметі ұсыну
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны саны 394 394 226 226 226
Атаулы әлеуметтік көмектің орта мөлшері тенге 2424,4 2424,4 2525,7 2525,7 2525,7
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекпен қамтылған тұлғалардың үлесі % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
10600,0 5600,0 4499,0 4754,0 4754,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 007- Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi «Қордай ауданы бойынша әлеуметтік көмек көрсетудің, оның  мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тізбесін айқындаудың  Қағидаларын бекіту туралы» Қордай ауданының әкімдігінің 2013 жылғы 25 қыркүйегінің  № 642 қаулы, “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және  өзін-өзі басқару туралы” Қазақстан Республикасының 2001 жылғы  23 қаңтардағы Заңына, «Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 сәуірдегі Заңына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексiнің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 қаулысына сәйкес
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
20500,0 21000,0 28279,0 29053,0 29053,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «07» желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 010 – Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамсыздандыру
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Жамбыл облысы әкімиятының 2005 жылғы 28 шілдедегі «Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамсыздандыру туралы»№223 қаулысы, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі «ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» №39 Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамсыздандыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты материалдық қамсыздандыру жәрдемақысы
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi материалдық қамсыздандыру жәрдемақысы
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамсыздандыру % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
материалдық қамсыздандыру жәрдемақысы % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Мүгедектерді оңалту бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
5867,0 7780,0 6761,0 6720,0 6720,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 014 – Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі «ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» №39 Заңы және ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі «Мүгедектерді оңалтудың кейбір мәселелері туралы» №754 қаулысы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
44542,0 43618,0 70764,0 68672,0 68672,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7»  желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 016 – 18 жасқа  дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының «Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар туралы» 2005 жылғы 28 маусымдағы № 63  Заңы, және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 қарашадағы № 1092 қаулысымен бекітілген «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақыларды тағайындау және төлеу» ережесі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Табысы азық-түлік себетінен төмен болатын 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін жәрдемақыға нақты мұқтаждығын ескере отырып тұлғаларға (отбасыларға) ұсыну.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Табысы азық-түлік себетінен төмен 18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларды әлеуметтік қолдау есебінен кедейлік деңгейін төмендету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Табысы азық-түлік себетінен төмен болатын 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін жәрдемақыға нақты мұқтаждығын ескере отырып тұлғаларға (отбасыларға) ұсыну.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақымен қамтылған тұлғалардың үлесі (алуға мұқтаж тұлғалардың жалпы санынан) % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
115000,0 116100,0 112043,0 114043,0 114043,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7»  желтоқсан №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 021 – Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi «Бюджеттік бағдармаларды (кіші бағдарламаларды)  әзірлеу және  (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақтсан Республикасының Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылға 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органның күрделі шығыстарына арналған шығындарды жүргізу
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
Мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органның күрделі шығыстарын қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Мемлекеттік органның күрделі шығыстарына арналған шығындарды жүргізу
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Жүріп-тұруы қиын мүгедектерге арналған арнайы автокөлік дана 1 0 0 0 0
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Жұмыспен  қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің атқаратын қызметі сапалы және уақтылы орындау % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
4650,0 0,0 116,0 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «7» желтоқсан  №62-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2016-2018 жылдарға арналған

бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы. ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік пилоттық бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
х х х
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Бюджеттен   Шартты ақшалай көмеке алушылардың адас саны % 2571 2571 1030 1030 1030
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Табысы күн көріс деңгейінің 60 пайызынан төмен  қайырылған отбасылардың шарттық ақшалай көмекпен қамтылғандардың үлесі % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік пилоттық бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты тиімді іске асыру % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
бюджеттің уақтылы, тиянақты  толық есептіліктің құрлым  орындалуы % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
46703,0 46703,0 23362,0 23862,0 23862,0

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2015 ж. «__» желтоқсан №

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 451 025 – Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Заурбаева Айгуль Абаевна
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы.  Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің19 ақпандағы № 82  қаулысымен бекітілген «Өрлеу»  пилоттық жобасы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Өрлеу» жобасы бойынша, күн көріс деңгенмен 60 пайыз төмен азаматтарға (отбасыларына)  әлеуметтік шарттың негізінде  шарттық ақшалай көмек енгізу.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әлеуметтік шартқа қол қойылып, отбасының белсендендіру бойынша әлеуметтік келісімшарттың талабының орындаған азаматтарға  нақты мұқтаждығын ескере отыра
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: ________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты _______________________
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ______________

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            қолы, мөрі

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

 

Ескерту: *есепті жылға – 2014 жылдың фактісі (кассалық), ағымдағы жыл жоспарына- 2015 жылдың ең соңғы нақтылау, жоспарлы кезеңге әрі қарай 2016, 2017, 2018 жылдар көрсетілу қажет.

*Бұрынғы 10 пайыздың үстемақыны қаржыландырудың орнына – 2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі  басшысының

2016 жылғы «7»желтоқсандағы

№62-ө  бұйрығымен бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

 

_________________А. Қырықбаев

2016 ж. «_____» ____________

 

М.О.

 

4516502    “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар  бөлімі”  КММ

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:   451 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар  бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекеме

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                 451 001 – Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                              Заурбаева Айгуль  Абаевна – Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің  басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-                         Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджет кодексі,

құқықтық негiзi:                                                                «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы,

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:                                Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне әкімшілік  аппаратының

қызметін қамтамасыз ету үшін жүктелген міндеттерге қол жеткізу

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті                                   Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімін  қамтамасыз ету

(түпкілікті нәтиже):

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                        Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ақпараттық жүйелерінің

тіршілік циклін қамтамасыз ету, мемлекеттік коммуналдық меншік саласында

мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 30267,0 31675,0 34277,0 29237,0 29237,0

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ақпараттық жүйелерінің

тіршілік циклін қамтамасыз ету, мемлекеттік коммуналдық меншік саласында

мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 12 12 12 12 12
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен бөлімнің мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік 12
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен бөлімнің азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу бірлік 11 11 11 11 11
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 6763,0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 437,0 423,0 852,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 437,0 423,0 7615,0

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                     Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ақпараттық жүйелерінің

тіршілік циклін қамтамасыз ету, мемлекеттік коммуналдық меншік саласында

мемлекеттік саясатты жүзеге асыру

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 12 12 12 12 12
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 11 11 11 11 11
Бөлімнің әкімшілік ғимаратын ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау

 

бірлік 2 2 2 2 2
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 4 7 6 4 7
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 29830,0 31252,0 26662,0 29237,0 29237,0

 

 

                      Бөлім басшысы                                                                                                                              А. Заурбаева

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________А.Есполов

«___» ________________ ж.

 


Egov