Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарламасы

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария

бөлімі  басшысының

2016 жылғы «31» қазандағы

№ 78 бұйрығымен бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

 

_________________А. Қырықбаев

2016 ж. «_____» ____________

 

М.О.

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің

бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 473 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі»  КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                 001 – Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                               Қожабергенов Талғат Ермекович – Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

Ветеринария бөлімінің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-                         Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджет кодексі,

құқықтық негiзi:                                              «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару

туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы,

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбірмәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:                                Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  ветеринария бөлімін ұстау

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті

(түпкілікті нәтиже):                                                             Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  ветеринария

бөлімінің аппаратын 9 штаттық бірлігімен ұстау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                     Мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарын жақсартып                                                                          ветеринария бөлімінің жұмысын жақсарту, оның ішінде Жамбыл

облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветернария

бөлімінің аппаратын ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру,

мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс

қызметтеріне ақы төлеу, коммуналдық төлемдерді жүргізу, ғимараттарды, үй-

жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды,

шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 9617,0 9695,0 20957,0 8407,0 8407,0

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                            бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу,

материалдық- техникалық азасын нығайту

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес ветернария бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 2 10 9 9 9
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен ветеринария бөлімнің мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік 9 9 9
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен ветеринария бөлімнің азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу бірлік 4 4 5 5 5
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мыңтеңге

 

317,0 10950,0 0 0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мыңтеңге

 

121,0 313,0 631,0 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 121,0 630,0 11581,0 0 0

 

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                       Мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарын жақсартып ауыл                                                                                                          шаруашылығы бөлімінің жұмысын жақсарту, оның ішінде Жамбыл

облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветернария

бөлімінің аппаратын ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру,

мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс

қызметтеріне ақы төлеу, коммуналдық төлемдерді жүргізу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды,  шығыс және жинақтау

материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

 

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес ветернария бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 2 10 9 9 9
Ветернария бөлімніңимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 4 4 4 4 4
Ветернария бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Ветернария бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік   1 4    
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 9496,0 9065,0 9376,0 8407,0 8407,0

 

 

  Бөлім басшысы                                                                              Т.Қожабергенов

 

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________А.Есполов

«___» ________________ ж.

 


Egov