Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Аудандық мәслихаттың 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Қордай аудандық мәслихаты  хатшысының

 

Өкімімен бекітілді
2018 ж. «24» мамырдағы  №27

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

Қордай аудандық мәслихаты аппаратының
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:     1126502 – «Қордай аудандық мәслихаты аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  001 – Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Нұрсипатов Руслан Маратұлы – Қордай аудандық мәслихатының хатшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай аудандық мәслихатының 2014 жылғы                 2сәуірдегі №28-8 кезекті жиырма сегізінші сессиясының шешімімен бекітілген «Қордай аудандық мәслихаты аппараты»  мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы 21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне

байланысты

аудандық
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру   және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді   көрсету
iскеасыру

тәсiлiне қарай

жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Аудандық мәслихаттың ақпараттық-аналитикалық және құқықтық деңгейін көтеру
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Аудандық мәслихат аппаратының қызметінің тиімділігі мен нәтижесін көтеру
Бағдарламаныiскеасыру жөнiндегiiс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 ж 2019 ж 2020 ж
1 2 3 4
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл

2016 ж

ағымдағы жылжоспары

2017 ж

Жоспарлы кезең
2018 ж 2019 ж 2020 ж
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданныңбюджетінорындау жәнеаудандықуәкілеттіорганды 6штаттықбірлігімен ұстауды қамтамасызету саны 6 6 6 6 6
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Қаржыжылынажоспарланған бюджеттікқаражаттардың         100 % – ға игерілуінқамтамасызету % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді мемлекеттіксатыпалужөнінде бекітілгенжылдықжоспарға сәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді 100 % сатыпалу % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
20586 20506 25341 22865 22986

Egov