Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2018-2020 жылдарға арналған Алға а/о бюджеттік бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

                                                                                  Қордай ауданы Алғаауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2018 жылғы«24» мамырдағы№19-ө

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________

мөрдің орны

БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА

123-«Жамбыл облысы Қордай ауданы Алға ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

2018-2020жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Алға ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Алға ауылдық округінің әкімі  Н.Жаманкозев

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 02қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Алға ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі,2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 21желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Тауарларды ,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х Х
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х Х
Аппарат қызметкерлеріне еңбекақыларын,демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақытылы төлеу. Х Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақытылы төлеу Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыружәне қайта даярлаудан өткізу Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Бюджеттiк кішібағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағыжылжоспары жоспарлыкезең
2016 2017 2018 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Алға ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 5 5 5 5 5
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Алға ауылдық округі әкімдігінің ғимаратына қызмет көрсететін,мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау   бірлік 7 5,5 5,5 5,5 5,5
Аппараттың қызметтік автокөлігін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 0 5 0 0 0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
мың

теңге

2016 2017 2018 2019 2020
11223,0 14363,0 15266,0 14248,0 14336,0
Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге
13322,0

 

14363,0

 

 

15266,0

 

14248,0  

14336,0

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының міндетін атқарушыН.Уалиев

 


Egov