Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Жамбыл облысының   Қордай ауданы

әкімдігінің дене шынықтыру

және спорт бөлімі басшысының

2016 ж «31»  қазан № 46 бұйрығымен бекітілді

 

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

465166 Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі     

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

 

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Молдагалиев Дидар Манарбекович –Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықыру және спорт бөлімі басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін –өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қатардағы N 148 Заңы, Қазақстан Республикасының Біріңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір  мәселелері» туралы  Қазақстан Республикасы Ұлттық  Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның түрі  

 

Аудандық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

 

 

мазмұнына қарай                                                                        дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)_ Жамбыл облысы Қордай аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің аппаратын 3 штаттық бірлігімен ұстау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер, оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу, Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуы.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезеңі
2014 жыл

 

2015 жыл

 

2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 6524,0 7024,0 8420,0 5237,0 5401,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы __011 ____Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты__мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму ___ағымдағы___________________________________________________

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)_ Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер, республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезеңі
2014 2015 2016 2017 2018
 Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 3 3 3 3 3
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен бөлімнің мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік          
             
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен бөлімнің азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеу. бірлік 7 1 1 1 1

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезеңі
2014 2015 2016 2017 2018
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге     1518

 

 

0,0 0,0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы   24,0 34,0 47,0    
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 24,0 34,0 1565,0 0,0 0,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы ______015  Жергілікті бюджет қаражаты есебінен________

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты___мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму _____Ағымдағы________________________________________________________________________

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)_ )_ Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер, оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу, Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуы.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезеңі
2014 2015 2016 2017 2018
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 3 3 3 3 3
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 7 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арртыру және қайта даярлау өткізу бірлік 2 1   2 1

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезеңі
2014 2015 2016 2017 2018
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 6500,0 6990,0 6855,0 5237.0 5401.0

 

Дене шынықтыру және

          спорт бөлімі басшысы                                                                                                                                                    Д.Молдагалиев                                                              

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

нысан

  Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2016 жылдың 31  қазан  №46  бұйрығымен бекітілді

 

 

 

                                                                                                                                                             « Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          А.Есполов ______________   «31» қазан  2016ж.

                                                                                                                                                                М.О.

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –001015 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2015 2016 2017
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
       
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2014

ағымдағы жыл жоспары

2015

жоспарлы кезең
     2016                         2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері            
мемлекеттік спортты дамыту  штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету       саны          4           4           4                             4  
Қаржы жылына жоспарланған мемлекеттік қаражаттың 100%игерілуін қамтамасыз ету         %         100         100         100                           100  
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарна сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді 100%сатып алу        %        100        100        100                           100  
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

 

           
             
сапа көрсеткіштері            
             
тиімділік көрсеткіштері            
             
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге      6500,0 5088,0 8420,0 5237,0 5401,0
               

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша тьолтырылады

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

нысан

  Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру жіне спорт бөлімі басшысының 2016 жылдың 18 мамырдағы №23 бұйрығымен бекітілді

 

 

« Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                                    А.Есполов ______________   «18»  мамыр  2016ж.

                                                                                                                                                                  М.О.

                                                                                      Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –006015 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

 

іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізуін қамтамасыз ету

 

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

 

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2015 2016 2017
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
       
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есеп жыл

2014

ағымдағы жыл жоспары

2015

жоспарлы кезең
    2016                           2017  
1 2 3 4 5 6  
тікелей нәтиже көрсеткіштері            
мемлекеттік дене шынықтыру және спорт штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны          7           4           4                             4  
Қаржы жылына жоспарланған мемлекеттік қаражаттың 100%игерілуін қамтамасыз ету %        100         100          100                          100  
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарна сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді 100%сатып алу %      100       100        100                       100  
Түпкіліктім нәтиже көрсеткіштері

 

           
             
сапа көрсеткіштері            
             
тиімділік көрсеткіштері            
             
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге 13042,0 5554,0 4955,0                            0,0  
               

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

нысан

  Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру жіне спорт бөлімі басшысының 2016  жылдың 18 мамырдағы №23  бұйрығымен бекітілді

 

 

« Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          А.Есполов ______________   «18»  мамыр   2016ж.

                                                                                                                                                                М.О.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –007015 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуы

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуы

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуы

 

іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуын тқамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың спорт жарыстарына қатысуы

 

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2015 2016 2017
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
       
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есеп жыл

2014

ағымдағы жыл жоспары

2015

жоспарлы кезең
    2016                           2017  
1 2 3 4 5 6  
тікелей нәтиже көрсеткіштері            
мемлекеттік дене шынықтыру және спорт  штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны          7           4           4                             4  
Қаржы жылына жоспарланған мемлекеттік қаражаттың 100%игерілуін қамтамасыз ету %        100         100          100                          100  
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарна сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді 100%сатып алу %      100       100        100                       100  
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

 

           
             
сапа көрсеткіштері            
             
тиімділік көрсеткіштері            
             
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге 4195,0 8616,0 11716,0                            0,0  
               

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

 

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

нысан

  Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2016 жылдың 18  мамыр  №23  бұйрығымен бекітілді

 

 

 

                                                                                                                                                             « Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          А.Есполов ______________   «18»  мамыр 2016ж.

                                                                                                                                                                М.О.

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –004000 Мемлекеттік органның күрделі шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мукамал құралдарын сатып алу
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2015 2016 2017
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
       
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2014

ағымдағы жыл жоспары

2015

жоспарлы кезең
     2016                         2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері            
мемлекеттік спортты дамыту  штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету       саны          4           4           4                             4  
Қаржы жылына жоспарланған мемлекеттік қаражаттың 100%игерілуін қамтамасыз ету         %         100         100         100                           100  
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарна сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді 100%сатып алу        %        100        100        100                           100  
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

 

           
             
сапа көрсеткіштері            
             
тиімділік көрсеткіштері            
             
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге     55,0    
               

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

нысан

  Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2016 жылдың 18  мамыр  №23  бұйрығымен бекітілді

 

 

 

                                                                                                                                                             « Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          А.Есполов ______________   «18»  мамыр 2016ж.

                                                                                                                                                                М.О.

 

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –032000 Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мукамал құралдарын сатып алу
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

 

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2015 2016 2017
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
       
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2014

ағымдағы жыл жоспары

2015

жоспарлы кезең
     2016                         2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері            
мемлекеттік спортты дамыту  штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету       саны          4           4           4                             4  
Қаржы жылына жоспарланған мемлекеттік қаражаттың 100%игерілуін қамтамасыз ету         %         100         100         100                           100  
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарна сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді 100%сатып алу        %        100        100        100                           100  
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

 

           
             
сапа көрсеткіштері            
             
тиімділік көрсеткіштері            
             
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге     1523,0    
               

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

 


Egov