Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
                                                                           2016ж. “31”  қазанындағы №36 Ө 2016ж. “07”  желтоқсандағы №38 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:001 – Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 7854,0 9127,0 10461,0 8098,0 8098,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
2016ж. “07”  желтоқсандағы №38 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 136346,0 149074,0 169079,0 170924,0 182888,0
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
2016ж. “07”  желтоқсандағы №38 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 46425,0 46469,0 58683,0 45197,0 45197,0
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
 2015ж. “29” желтоқсан №91 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2015 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 778,0 948,0 1096,0 1096,0 1096,0
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі КММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
(өкімінен) бекітілді
2016ж. “07”  желтоқсандағы №38 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:009 Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 7808,0 6877,0 8254,0 6959,0 6982,0
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
2016ж. “07”  желтоқсандағы №38 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) 010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 2928,0 698,0 465,0
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
  2016ж. “31”  қазанындағы №36 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:024 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 194437,0 4533,0 20695,0
Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
мазмұнына қойылатын талаптардың
                                                                                                      1-қосымшасы
                     нысан
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі КММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының  бұйрығымен
(өкімінен) бекітілді
   2016ж. “07”  желтоқсандағы №38 Ө
                                                                    “Келісілді”
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика   және бюджеттік жоспарлау  бөлімі КММ
А.Есполов
                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
                                                                20____ж.”___”_______
                                                    мөрдің орны
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі”  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
 2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі  КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның басшысы Омаров Султан Байгазиевич
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 13 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 16837,0 16253,0 88817,0

 


Egov