Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу жәнебекіту

(қайта бекіту)   қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі  басшысының      бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
2016 ж. «07» желтоқсан  № 20-ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

___________________А. Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016 ж  « 07 »желтоқсан

Мөрдің орны

 Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сарыбұлақ  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:022  «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысының міндетін атқарушы  :  Р. Варшакидзе

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы  
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары  
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)  
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары  
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке  
ағымдағы/даму ағымдағы  
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары. Материалдық техникалық базасын нығайту.  
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуге материалдық техникалық базасын нығайту.  
Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi  
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл  
1 2 3 4  
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х  
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х  
Негізгі құралдарды                                                                                                             сатып алу Х Х Х  
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең  
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл  
1 2 3 4 5 6 7  
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi              
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары. Материалдық техникалық базасын нығайту. % 100 100 100      
Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес негізгі құралдарды  сатып алу % 100 100 100      
Түпкіліктінәтиже көрсеткіштері:              
Сапа көрсеткіштері:              
Тиімділік көрсеткіштері:              
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде жергілікті бюджеттен берілетін қаражат есебінен мың
теңге

 

    93,0      

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                 Р. Варшакидзе

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                 1-қосымшасы

Нысан

Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің 2016 жылғы «07»желтоқсан   № 20 өкімімен бекітілді

«Келісілді»

Нысанылы трансферт бөлетін жоғары тұрған бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы  Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» КММ-нің  басшысы

________________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016 ж. «     » _____________

М.О.

 Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы

Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысының міндетін атқарушы:  Варшакидзе  Руслан  Мажитович

Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылдық округінің әкімінің орынбасары

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 9, 31-34, 45, 46, 96 баптары, 97 бабы, 113 бабы, 118 бабы, 120 бабы.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148 Заңының  33 бабы, 38 бабы.

2014 жылғы 28 қарашадағы Қазақстан Республикасының «2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджеті туралы №259-V Заңының 12 бабы.

Бюджеттiк  бағдарламаның сипаттамасы  (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк  бағдарламаның  түрi Мемлекеттi  басқару деңгейiне байланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнына  байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру  тәсiлiне  қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның  мақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiк  бағдарламаның  мiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу Х Х Х
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы Өлшем бiрлiгi Есептi жыл Ағымдағы  жыл жоспары Жоспарлы  кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сарыбұлақ ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 8 8 8 8 8
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу   бірлік 1 0 1 0 0
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы  Сарыбұлақ ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 8,5 8,5 16,5 0 0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:            
Сапа көрсеткіштері:            
Тиімділік көрсеткіштері:            
Бюджет қаражатының көлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

17021

219

15443

298

20105

3234

16305 16305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov