Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жер қатынастары

бөлімі  басшысының

2016 жылғы «18» мамырдағы

№25 бұйрығымен бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

 

_________________А. Қырықбаев

2016 ж. «_____» ____________

 

М.О.

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің

бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:   463 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі»  КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                 001 – «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындағы жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                               Сазанбай Болат Жеңісбайұлы – Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

жер қатынастары бөлімінің басшысы

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-                        Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95- IV Бюджет кодексі, құқықтық негiзi «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N148 Заңы, «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі          №403 бұйрығы

Бюджеттік бағдарламаның түрі:  мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:     мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                              ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:                                Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жер қатынастары бөлімін ұстау

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті

(түпкілікті нәтиже):                                                               Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жер қатынастары бөлімінің

аппаратын 3 штаттық бірлігімен ұстау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                        Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындағы жер қатынастарын реттеу саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық  уәкілетті органды ұстауға

арналған шығыстарды жүргізу, оның ішінде Жамбыл  облысы Қордай ауданы әкімдігінің

жер қатынастары бөлімінің аппаратын ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін

арттыру, мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс

қызметтеріне ақы төлеу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу,

тауарларды шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 9635,0 9523,0 15612,0 9637,0 9637,0

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                    «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындағы жер қатынастарын реттеу саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бөлімінің республикалық

                                                                                            бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 3 3 3 3 3
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен бөлімнің мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік 3
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен бөлімнің азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу бірлік 5 5 5 5 5
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 1069,0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге 129,0 240,0 801,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 129,0 240,0 1870,0

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           015 – «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                         Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындағы жер қатынастарын реттеу саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық  уәкілетті органды ұстауға

арналған шығыстарды жүргізу, оның ішінде Жамбыл  облысы Қордай ауданы әкімдігінің

жер қатынастары бөлімінің аппаратын ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін

арттыру, мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс

қызметтеріне ақы төлеу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу,

тауарларды шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 3 3 3 3 3
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 5 5 5 5 5
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2014 жыл (есеп) 2015 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 9506,0 9283,0 10462,0 9637,0 9637,0

 

 

     Бөлім басшысы                                                                                                                             Б.Сазанбай

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________А.Есполов

«___» ________________ ж.

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
нысан
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
жер қатынастары бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2016  ж. “18” мамыр   №25
” Келісілді”
Аудан әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
_____________________А. Есполов
              қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2016 ж. “______” ________________
“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жер қатынатсары бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі
қатынастары бөлімі” КММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2016-2018 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 4631751 –  “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
қатынастары бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 – Аудан (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі  қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Сазанбай Болат Жеңісбайұлы – бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 2013 жылғы 3 желтоқсандағы ҚР Заңы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика  министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Тиімді айналымдағы жерлерді пайдалану деңгейін көтеру,елді мекендердің жерлерін аймақтарға бөлу, кеңейту және орнату, жер телімдерін заңдастыру көрсеткіштерін арттыру, аукцион өткізу, жер балансы, графикалық есеп, тоқсандық есеп жасау. Бюджет қаржысының игерілуіне мониторингті жылдық сомасының айға бөлінуіне, қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізудің негізділігіне, қаржыландыру жоспарының орындалмау себебіне, облыстық бюджеттің және облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебіне талдау және бағалау жасау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік саясатты іске асыру
іске  асыру тәсіліне  қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Бекітілген жұмыстарды жақсы атқару мақсатында аппарат қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Аппарат қызметін қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Аппараттың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл 2014 ағымдағы 2015 жыл жоспары Жоспарлы кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Ауданның бюджетін орындау және  аудандық уәкілетті органды 8 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны 8 8 9 9 9
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 100 % сатып алу % 100 100 100 100 100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 17101,0 122941,0 12332,0 9637,0 9637,0

Egov