Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «07» желтоқсан №141

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Есполов А.Д
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
453-“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                453-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001-«Экономикалық саясатты,мемлекеттік жоспарлау

және атауы:                                                       жүйесін қалыптастыру және дамыту саласандағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі

қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Есполов азамат Дабырұлы-Жамбыл облысы Қордай

ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімінің басшысы.

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi 2008 жылғы 4 желтоқсанындағы №95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік  басқару және өзін-өзі басқару туралы” №148 заңының .Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсанындағы №195 бұйрығы.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу.
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру, мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мониторинг жүргізу және бағалау, аудан бюджетін әзірлеу және қалыптастыру.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2016 2017 2018
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
% 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi % 100 100 100 100 100
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi % 100 100 100 100 100
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
20003,0 19866,0 25426,0 18129,0 18129,0

 

 


Egov