Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

1-қосымшасы
нысан
Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлім
басшысының бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
20_15ж.”29″_желтоқсан № 92
“Келісілді”
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
әкімшісі басшысы + және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
______________________________А. Есполов
(қолы,тегі,аты,әкесінің аты,)
20____ж.”___”_______
мөрдің орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
456 – “Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі” КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 456 – “Жамбыл облысы, Қордай ауданы
әкімдігінің ішкі саясат бөлімі” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 “Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру”
Бюджеттік бағдарламаның басшысы :Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлім басшысы Б.Ыбышева
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық және республикалық
мазмұнына байланысты жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру: жастардың рухани және дене дамуына, кәсіби даярлығы мен өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуметіндегі мүмкіндігін жүзеге асыру қажетті экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдай жасау, жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету
бюджеттік бағдарламаның міндеттері .Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Мекеменің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х х
Мекеменің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл жоспарлы кезең
2014 2016 2017 2018
1 2 3 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Жеке қаржыландыру жоспарын орындау және жастар ресурстық орталығының 37 штаттық бірлігін ұстауды қамтамасыз ету бірлігі 37 37 37 37
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері % 100 100 100
сапа көрсеткіштері % 100 100 100
тиімділік көрсеткіштері % 100 100 100
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 27749,9 1311,5 31043,0 3374,0 28369,0 1875,0 28369 1875,0

Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Б. Ыбышева

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
нысан
“Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлім басшысының
бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
2015 ж. «29» желтоқсан №  92
“Келісілді”
Жамбыл облысы әкімдігінің
қаржы басқармасының басшысы
_______________________А.Қырықбаев
(қолы,тегі,аты,әкесінің аты,)
20_____ж.”___”___________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
456 – “Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі” КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2016- 2018 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 “Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру”
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлім басшысы Б.Ыбышева
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық және республикалық
мазмұнына қарай:”Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру”
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: “Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру: жастардың рухани және дене дамуына, кәсіби даярлығы мен өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуметіндегі мүмкіндігін жүзеге асыру қажетті экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдай жасау, жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): .Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік
қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы қезең
мың теңге 2014 2015 2016 2017 2018
бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 27749,9 30207,0 31043,0 28369,0 28369,0
жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 27749,9 30207,0 31043,0 28369,0 28369,0
бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 “Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен”
бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: республикалық
мазмұнына байланысты:жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының қызметін
қамтамасыз ету республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
ағымдағы/даму:ағымдағы
бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

тікелей нәтиже көрсеткіштері өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы қезең
мың теңге 2014 2015 2016 2017 2018
Жеке қаржыландыру жоспарын орындау және жастар ресурстық орталығының 37 штаттық бірлігін ұстауды қамтамасыз ету бірлігі 37 37 37 37 37
.Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру 1311,5 1781,0 3374,0 1875,0 1875,0
жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 1311,5 1781,0 3374,0 1875,0 1875,0

бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 “Жергілікті бюджет қаражаты есебінен”
бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: аудандық
мазмұнына байланысты:жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының
қызметін қамтамасыз ету
ағымдағы/даму: ағымдағы
бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру
тікелей нәтиже көрсеткіштері өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы қезең
мың теңге 2014 2015 2016 2017 2018
жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету бірлігі 1 1 1 1 1
.Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспардың орындалуын қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету мың теңге 26438,3 28426,0 27669,0 26494,0 26494,0
бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 26438,3 28426,0 27669,0 26494,0 26494,0

Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Б. Ыбышева

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
______________________________А. Есполов
20__ ж. «__» _________

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың 2-қосымшасы
нысан
“Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлім басшысының
бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
2015 ж. «29» желтоқсан №  92
“Келісілді”
Жамбыл облысы әкімдігінің
қаржы басқармасының басшысы
_______________________А.Қырықбаев
(қолы,тегі,аты,әкесінің аты,)
20_____ж.”___”___________
мөрдің орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
456 – “Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі” КММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2016- 2018 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 “Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру”
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлім басшысы Б.Ыбышева
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық және республикалық
мазмұнына қарай:”Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру”
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: “Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру: жастардың рухани және дене дамуына, кәсіби даярлығы мен өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуметіндегі мүмкіндігін жүзеге асыру қажетті экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдай жасау, жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету”
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): .Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік
қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы қезең
мың теңге 2014 2015 2016 2017 2018
бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 27749,9 30207,0 31043,0 28369,0 28369,0
жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 27749,9 30207,0 31043,0 28369,0 28369,0
бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 “Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен”
бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: республикалық
мазмұнына байланысты:жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының қызметін
қамтамасыз ету республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
ағымдағы/даму:ағымдағы
бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру
тікелей нәтиже көрсеткіштері өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы қезең
мың теңге 2014 2015 2016 2017 2018
Жеке қаржыландыру жоспарын орындау және жастар ресурстық орталығының 37 штаттық бірлігін ұстауды қамтамасыз ету бірлігі 37 37 37 37 37
.Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
2016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру 1311,5 1781,0 3374,0 1875,0 1875,0
жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 1311,5 1781,0 3374,0 1875,0 1875,0
бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 “Жергілікті бюджет қаражаты есебінен”
бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: аудандық
мазмұнына байланысты:жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының
қызметін қамтамасыз ету
ағымдағы/даму: ағымдағы
бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру
тікелей нәтиже көрсеткіштері өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы қезең
мың теңге 2014 2015 2016 2017 2018
жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету бірлігі 1 1 1 1 1
.Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспардың орындалуын қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
жастар саясаты саласында іс-шараларды жүзеге асыру, жастар ресурстық орталығының қызметін қамтамасыз ету мың теңге 26438,3 28426,0 27669,0 26494,0 26494,0
бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 26438,3 28426,0 27669,0 26494,0 26494,0

Бюджеттік бағдарламаның басшысы : Б. Ыбышева

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
______________________________А. Есполов
20__ ж. «__» _________


Egov