Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «07»  желтоқсан  № 39

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

1226502

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» КММ
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:  122 «Жамбыл облысы Қордай ауданы       әкімінің аппараты»  КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  001 – Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Ибраимов М.О. – Жамбыл  облысы  Қордай ауданы әкімінің аппарат басшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 9, 31-34, 45, 46, 96 баптары, 97 бабы, 113 бабы, 118 бабы, 120 бабы.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148 Заңының  33 бабы, 38 бабы.

2014 жылғы 28 қарашадағы Қазақстан Республикасының «2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджеті туралы №259-V Заңының 12 бабы.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу жөніндегі іс-шаралар
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және өзге де орталық атқарушы органдарының, облыс және аудан әкімдері мен әкімдіктерінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмiне сәйкес іс шараларды жүргізу
1 2 3 4
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппаратын  ұстау бірлік      21  

21

 

22

 

22

 

22

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi

Қызметкерлердің үздіксіз,сапалы және уақытылы жұмыстарды орындау үшін жергілікті атқарушы органның автоматтандырылған жұмыс орнына “Электрондық үкіметтің ішкі жүйесі сияқты өңірлік шлюз”і қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандыру

мың
теңге
3335,7 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру мың теңге 342,0 350,0 565,0 565,0 565,0
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету мың
теңге
77452,0 87575,0 113381,0 85221,0 85221,0
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
77452,0 87575,0 113381,00 85221,0 85221,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «07» желтоқсан № 39

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

1226502

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» КММ
2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:  122 «Жамбыл облысы Қордай ауданы       әкімінің аппараты»  КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  005 – «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ибраимов М.О. – Жамбыл  облысы  Қордай ауданы әкімі аппаратының басшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2013 жылғы 13 наурыздағы №71 бұйрығы, 2012ж. 16.02. “Әскери қызметі және әскери қызметші мәртебесі”  туралы Қазақстан Республикасы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің Жамбыл облысы Қордай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру пунктін қамтамасыз ету.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмiне сәйкес іс шараларды жүргізу
1 2 3 4
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің Жамбыл облысы  Қордай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру пунктін ұстау бірлік 4 4 4 4
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері: Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің Жамбыл облысы  Қордай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің шақыру пунктін әскерге  жіберілген шақырылушылардың  саны бірлік 239 279 300 300
Сапа көрсеткiштерi мың
теңге
3078,0 3452,0 5039,0 3817,0 3817,0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi мың
теңге
3078,0 3452,0 5039,0 3817,0 3817,0
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету мың
теңге
3078,0 3452,0 5039,0 3817,0 3817,0
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
3078,0 3452,0 5039,0 3817,0 3817,0

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен бекітілді
2016 ж. «07» желтоқсан  №39

 

«Келісілді»
Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

______________________________А.Қырықбаев
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
1226502

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппараты» КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 – Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы   Ибраимов М.О. – Жамбыл  облысы  Қордай ауданы әкімі аппаратының басшысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 9, 31-34, 45, 46, 96 баптары, 97 бабы, 113 бабы, 118 бабы, 120 бабы.

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148 Заңының  33 бабы, 38 бабы.

2014 жылғы 28 қарашадағы Қазақстан Республикасының «2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджеті туралы №259-V Заңының 12 бабы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі: Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: Аудандық (қалалық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан                                                                                   туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету іске асыру түріне қарай
ағымдағы/даму:  ағымдығы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: 001 – Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

 

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Аудан әкімдігінің және әкімнің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру.

 

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және өзге де орталық атқарушы органдарының, облыс және аудан әкімдері мен әкімдіктерінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер мың теңге 77452,0 87575,0 113381,0 85221,0 85221,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шыєыстар мың теңге 77452,0 87575,0 113381,0 85221,0 85221,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

 

мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан                                                                                   туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымды

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және өзге де орталық атқарушы органдарының, облыс және аудан әкімдері мен әкімдіктерінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Мемлекеттік қызметкерлердің еңбекақысы мен салықтар Мың теңге 615,0 2246,0 15941,0 1484,0 1484,0
техникалық персоналдың еңбекақысы мен салықтар Мың теңге 2449

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен мың теңге 615,0 2246,0 18390,0 1484,0 1484,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 615,0 2246,0 18390,0 1484,0 1484,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

мазмұнына байланысты  Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан                                                                                   туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму :ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және өзге де орталық атқарушы органдарының, облыс және аудан әкімдері мен әкімдіктерінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақытылы орындау

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру мың теңге 342,0 350,0 565,0 565,0 565,0
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің аппаратын  ұстау бірлік  

21

 

21

 

22

 

22

 

22

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мың теңге 77452,0 87575,0 94991,0 85221,0 85221,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 77452,0 87575,0 94991,0 85221,0 85221,0

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                            Ибраимов М.О.

 

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Форма-2

Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы

от «07» декабря  2016 года № 39

«Согласована»*
Руководитель
управления финансов акимата

Жамбылской области

______________________А.Кырыкбаев
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _________ 20__ года.
место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

1226502

КГУ «Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области»

на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы 001 – Района (города областного значения) услуги по обеспечению деятельности акима

Руководитель бюджетной программы Ибраимов М.О. – Руководитель аппарата акима Кордайского района Жамбылской области

Нормативная правовая основа бюджетной программы от 4 декабря 2008 года №95-IV Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 9, 31-34, 45, 46, статьи 96, статьи 97, статьи 113, ст. 118, ст. 120.Республики казахстан от 23 января 2001 года «о местном государственном управлении в Республике Казахстан и самоуправлении в республике казахстан» №148, Статьи 33, статьи 38 закона.От ” 28 “ноября 2014 года Республики Казахстан «о республиканском бюджете на 2015-2017 годы” №259-V) статьи 12 Закона.”

Вид бюджетной программы: Района (города областного значения) услуги по обеспечению деятельности акима

в зависимости от уровня государственного управления  районный (городской)
в зависимости от содержания Государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг по реализации
в зависимости от способа реализации индивидуальный
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: услуги по обеспечению деятельности акима

Задача бюджетной программы Деятельности акима и акимата района, информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение.

Описание (обоснование) бюджетной программы Указ Президента Республики казахстан, Правительства и иных центральных исполнительных органов, акиматов и акимов области и района, качественное и своевременное выполнение актов и поручений

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
услуги по обеспечению деятельности акима тысяч тенге 77452,0 87575,0 113 381,0 85221,0 85221,0
Итого расходы по бюджетной программе тысяч тенге 77452,0 87575,0 113 381,0 85221,0 85221,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – «за счет трансфертов из Республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: услуги по обеспечению деятельности акима

в зависимости от содержания: Государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг по реализации

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Указ Президента Республики казахстан, Правительства и иных центральных исполнительных органов, акиматов и акимов области и района, качественное и своевременное выполнение актов и поручений

Показатели прямого результата Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
заработная плата и налоги государственных служащих Тыс тенге 615,0 2246,0   15941,0 1484,0 1484,0
заработная плата и налоги технического персонала    2449,0

 

Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
«За счет трансфертов из республиканского бюджета» тысяч тенге 615,0 2246,0 18390,0 1484,0 1484,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 615,0 2246,0 18390,0 1484,0 1484,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- «за счет средств Местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: услуги по обеспечению деятельности акима

в зависимости от содержания: Государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг по реализации

текущая/развития
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Указ Президента Республики казахстан, Правительства и иных центральных исполнительных органов, акиматов и акимов области и района, качественное и своевременное выполнение актов и поручений

Показатели прямого результата Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
переподготовки и повышения квалификации государственных служащих ед 342,0 350,0 565,0 565,0 565,0
Содержание аппарата акима Кордайского района жамбылской области (штатная численность) ед 21 21 22 22 22

 

Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
«За счет средств местного бюджета» тысяч тенге 77452,0 87575,0 94991,0 85221,0 85221,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 77452,0 87575,0 94991,0 85221,0 85221,0

Руководитель аппарата акима Кордайского района

Жамбылской области                                                                                                              Ибраимов М.О.

 

«Согласована»*
Руководитель
отдел экономики и бюджетного плагирования

акимата Кордайского района

__________________________________А.Есполов

«__» _________ 20__ года.
место печати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov