Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 1-қосымшасы

Нысан

Отар ауылдық округі әкімінің 2015 жылғы «29» желтоқсан № 88  өкімімен бекітілді

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысы

________________ А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ ж. «     » _____________

 

М.О.

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы

Отар ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Шадиев Жайлыбек Бленович – Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы

 

Бюджеттiк  бағдарламаның сипаттамасы  (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк  бағдарламаның  түрi Мемлекеттi  басқару деңгейiне байланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнына  байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру  тәсiлiне  қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның  мақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiк  бағдарламаның  мiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

 

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер есебінен төлемдерді жүргізу Х Х Х
22016 жылдың 1 қаңтарынан азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру жыл ішінде жыл ішінде жыл ішінде
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы Өлшем бiрлiгi Есептi жыл Ағымдағы  жыл жоспары Жоспарлы  кезең
2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Отар ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 17 17 17 17 17
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу   бірлік 1 1 1 1 1
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен Жамбыл облысы Қордай ауданы  Отар ауылдық округі әкімінің азаматтық қызметшілерге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, біржолғы өтемақыны және  мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін 30 пайызға арттыруды қаржыландыру бірлік 7 7 7 7 7
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатының көлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге 
18490

 

18476

240

21717

4767

17496

0

17496

0

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                 1-қосымшасы

нысан

Отар ауылдық округі әкімінің

өкімімен бекітілді

2015 ж.”29″ желтоқсан № 88

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысы

____________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ж  «  ___»  ____________

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің                            

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2016-2018 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 123 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 040 -“Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Шадиев.Ж.Б
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты  “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
іске  асыру тәсіліне  қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты  “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері  Отар ауылындағы Төлесбай көшесін ағымды жөндеу
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2016 жыл 2017 жыл
 “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру Х Х
Х Х
Х Х
Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Отар ауылындағы Төлесбай көшесін ағымды жөндеу саны 1,5 0 0,5 0 0
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың  игерілуін қамтамасыз ету
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 5000 7000 10061 10064 10064

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                2-қосымшасы

нысан

Отар ауылдық округі әкімінің

өкімімен бекітілді

2015 ж.”29″ желтоқсан № 88

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасының басшысы

__________ А.Қырықбаев

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ж  «  ___»  ____________

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

 123 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар  ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

                                                                  2016-2018 жылдарға арналған

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 “Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер”

Бюджеттік бағдарламаның басшысы Шадиев.Ж.Б

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық

 

Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

 

Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 

Мазмұнына қарай жеке

 

Іске  асыру түріне  қарай

 

ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органның жұмысын жетілдіру және ауыл округі әкімінің қызметін орындаушы билік ретінде қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Аппаратты қаржыландыру, қызметкерлердің біліктілігін көтеру.  Бюджеттен бөлінген қаржыны мақсатты және  толық игеру

 

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

 

 
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама  бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың  игерілуін қамтамасыз ету мың теңге 18490 18476

 

21717 17496 17496
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 18490 18476

 

21717 17496 17496
 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі: Республикалық

 

Мазмұнына қарай Аппаратты қаржыландыру, қызметкерлердің біліктілігін көтеру

 

Іске  асыру түріне  қарай

 

Ағымдағы

ағымдағы/даму

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Жеке қаржыландыру жоспарын орындау және ауылдық  округіндегі 13 штаттық бірлігін ұстауды қамтамасыз ету бірлік 17 17 17 17 17
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың  ға игерілуін қамтамасыз ету
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу

 

Бюджеттік кіші бағдарлама  бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың толық игерілуін қамтамасыз ету мың теңге 0 240 4767 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге     0         240 4767 0 0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: жергілікті  бюджет қаражаты  есебінен

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық

 

Мазмұнына қарай Аппаратты қаржыландыру, қызметкерлердің біліктілігін көтеру

 

Іске  асыру түріне  қарай

 

Ағымдағы/ағымдағы/даму

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

жергілікті  бюджет қаражаты  есебінен

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015жыл 2016 жыл 2017жыл 2018 жыл
Жеке қаржыландыру жоспарын орындау және ауылдық  округіндегі 13 штаттық бірлігін ұстауды қамтамасыз ету бірлік 17 17 17 17 17
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың  ғигерілуін қамтамасыз ету
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу

 

Бюджеттік кіші бағдарлама  бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың толық игерілуін қамтамасыз ету мың теңге 18490 18236

 

16950 17496 17496
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 18490 18236

 

16950 17496 17496

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                    Ж.Шадиев

              «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың                                                                                2-қосымшасы                                                                             нысан

Отар ауылдық округі әкімінің

өкімімен бекітілді

2015 ж.”29″ желтоқсан № 88

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысы басшысы

__________ А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ж  «  ___»  ____________

Мөрдің орны

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

 123 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы

2016-2018 жылдарға арналған

 Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы :123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы Отар ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Шадиев.Ж.Б

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері” туралы Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195  бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Республикалық
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

 

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға

 

Мазмұнына қарай Жеке, жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Іске  асыру түріне  қарай Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Отар ауылындағы Төлесбай көшесін ағымды жөндеу
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама  бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың игерілуін қамтамасыз ету мың теңге 5000 7000 10061 10064 10064
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 5000 7000 10061 10064 10064
 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Республикалық
Мазмұнына қарай Жеке, жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Іске  асыру түріне  қарай

 

Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Отар ауылындағы Төлесбай көшесін ағымды жөндеу
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі)

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың    игерілуін қамтамасыз ету

 

Бюджеттік кіші бағдарлама  бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың игерілуін қамтамасыз ету мың теңге 5000 7000 10061 10064 10064
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 5000 7000 10061 10064 10064

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі: Республикалық
Мазмұнына қарай Жеке, жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Іске  асыру түріне  қарай Ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Отар ауылындағы Төлесбай көшесін ағымды жөндеу
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың игерілуін қамтамасыз ету

 

Бюджеттік кіші бағдарлама  бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл

 

Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың  игерілуін қамтамасыз ету мың теңге
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 5000 7000 10061 10064 10064

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                                                                                                    Ж.Шадиев

           

                          «Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________А. Есполов

20__ ж. «__» _________

 


Egov