Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

                                                                                                   Бюджеттік бағдарламаларды(кіші бағдарламаларды)
                                                                                                              әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
                                                                                     мазмұнына қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
                     нысан
                                                                                                                                        Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
                                                                                                      ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысымен бекітілді
2016ж. “7” желтоқсан  № 28 бұйрық
 “Келісілді”
                                                                                                                   Аудан әкімдігінің экономика және
                                                                                                    бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
___________________________________А.Есполов
                                                                                                    (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
201____ж. “____”________________
                                           мөрдің орны
“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі” КММ
                                                 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
                                        2016-2018   жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:462-“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
ауыл шаруашылығы бөлімі” КММ
бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:001 “Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер”
бюджеттік бағдарламаның басшысы  Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Молдабеков Н.С.
бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсанындағы “Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы” №195 бұйрығы.
бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік органдармен қарам-қатынастарын жақсартып ауыл шаруашылығы бөлімінің жұмысын жақсарту
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарын жақсартып ауыл шаруашылығы бөлімінің жұмысын жақсарту
бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қ Р-ң Президентінің, Премьер-Министрдің, облыс, аудан әкімінің қаулы-қарарларын,шешімдерін сенімді іске асыруды қадағалау және қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету .
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
2016 2017 2018
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х Х
бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 100 100 100 100
Ауданның бюджетін орындау және аудандық уәкілетті органды 12 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны 12 12 12 12 12
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ке игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
бюджет қаражатының көлемі мың теңге 14204,0 14815,0 19812,0 13570,0 13554,0

 


Egov