Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Қордай аудан әкімдігінің ТКШ, ЖК және
АЖ бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2017ж. «25» мамыр №87

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Есполов А.Д
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
458-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, шолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019  жылдарға арналған

Бюджеттеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 458 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің  тұрғын үй–коммуналдық шаруашылық,                            жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы

 

 

012-«Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің жұмыс істеуі»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Имаров Аюп Сулейманович – Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі жіне автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің жұмыс істеуі
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Жергілікті мемлекеттік ұйымдардың және кәсіпорындардың ауданның тұрғын үй-коммуналық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласында қызметтік үйлестіру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының қатынасын мемлекеттік реттеуге қатысу»
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% игерілуін қамтамасыз ету.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2015 2016 2017 2018 2019
Елді мекендерді сумен жабдықтау қоғамдық және  су бөлу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қоғамдық құдықтарды күтіп ұстау қамту. 43491,0
Оның ішінде:

Қақпатас а/о (Беріктас ауылы)

1807,0
Степное а/о (Степное ауылы) 3013,0
Жамбыл а/о (Жамбыл ауылы) 5022,0
Жамбыл а/о (Жанатұрмыс ауылы) 4017,0
Ноғайбай а/о (Ноғайбай ауылы) 1506,0
Кенен а/о (Кенен ауылы) 2511,0
Отар а/о (Отар ауылы) 5022,0
Отар а/о (Бель ауылы) 1506,0
Аухатты а/о (Аухатты ауылы) 5022,0
Аухатты а/о (Қызылсай ауылы) 1807,0
Сарыбұлақ а/о (Сарыбұлақ ауылы) 5022,0
Үлкен Сұлутөр а/о (Үлкен Сұлутөр ауылы) 2410,0
Сұлутөр а/о (Көктөбе ауылы) 2410,0
Сұлутөр а/о (Сұлутөр ауылы) 2410,0
Су құбыры желілерін ағымды жөндеуден өткізу 40 000,0
Оның ішінде:

Аухатты а/о (қоршауды жөндеу)

5 000,0
Жанатұрмыс а/о (су құбыры желілерін жөндеу) 5 000,0
Беріктас а/о (су құбыры желілерін жөндеу) 5 000,0
Жамбыл а/о (новостройка желісін жөндеу) 5 000,0
Ноғайбай а/о (су құбыры желілерін жөндеу) 5 000,0
Қалғұты а/о (новостройка желісін жөндеу) 5 000,0
Қақпатас а/о (новостройка желісін жөндеу) 5 000,0
Сарыбұлақ а/о (новостройка желісін жөндеу) 5 000,0
Мемлекеттік сараптама 480,0
Күнбатыс-2 ауылының су құбырын мемлекеттік сараптамадан өткізу 480,0
Отар ауылындағы су мұнарасың ағымды жөндеу       17383,0    
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2015 2016 2017 2018 2019
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
58749,0 79162,0 101354,0 71996,0 60496,0

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Қордай аудан әкімдігінің ТКШ, ЖК және
АЖ бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2017ж. «25» мамыр №87

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Есполов А.Д
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
458-“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, шолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2017-2019  жылдарға арналған

Бюджеттеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 458 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,                            жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 023-«Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз еті»
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы Имаров Аюп Сулейманович – Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі жіне автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Қордай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз еті
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiнебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты мемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжүзегеасыружәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
iскеасыру тәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты «Жергілікті мемлекеттік ұйымдардың және кәсіпорындардың ауданның тұрғын үй-коммуналық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласында қызметтік үйлестіру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының қатынасын мемлекеттік реттеуге қатысу»
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% игерілуін қамтамасыз ету.
Бағдарламаныiскеасыру жөнiндегiiс-шаралар жоспарлыкезеңде iскеасырумерзiмi
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшембiрлiгi есептiжыл ағымдағы жылжоспары жоспарлыкезең
бірлік 2015 2016 2017 2018 2019
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз еті
Оның ішінде: Масаншы ауылындағы жаңа мектептің кіреберіс жолына орташа жөндеу жүргізу-2,7км 43831,776
Қарасай батыр-Енбек 0-3км ауылының автокөлік жолын орташа жөндеу 49397,942
Отар-Анархай-Бель – 50км ауылын ағымды жөндеу 33215,3500
 Алға-Көкадыр – 9,3км ауылын ағымды жөндеу 21857,323
Арал-4км ауылының кіреберісін ағымды жөндеу 884,975
Бетқайнар-Соғанды 17-25км ауылын ағымды жөндеу 18763,487
Жанатұрмыс-4,2 ауылының кіреберісін ағымды жөндеу 1761,434
Қарасай батыр-Енбек 3км-13км ауылын ағымды жөндеу 8631,274
Кенен 3км ауылының кіреберісін ағымды жөндеу 2596,136
Күнбатыс 1 – 3км ауылының кіреберісін ағымды жөндеу 328,605
Күнбатыс 2 – 3км ауылының кіреберісін ағымды жөндеу 231,444
Масаншы –Керу 19км ауылдарын ағымды жөндеу 21514,632
Музбель 3км ауылының кіреберісін ағымды жөндеу 5884,711
Сортобе-Аухатты-Қызылсай ауылдарын ағымды жөндеу -5368,437
Өтеген-Байтерек-Аухатты ауылдарын ағымды жөндеу 16029,474
Қыс мезгілінде автомобиль жолдарын күтіп ұстау 22012
Елим ай көшесінің орташа жөндеу мың
теңге
73457,0
        -3811,0    
Бюджет қаражатының көлемi мың

теңге

261918,0 311955,0 316587,0 360038,0 378040,0

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov