Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


Ереже

Ереже

Қордай ауданы

әкімдігінің 2013 жылғы 5 шілдедегі

№540 қаулысымен

БЕКІТІЛГЕН

 

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»

 коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы

ЕРЕЖЕ

 

 1. Жалпы ережелер

 

 1. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі аудан аумағында білім саласындағы басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
 2. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемеде мынадай ведомстволары бар:

жалпы білім беру мекемелері;

мектепке дейінгі білім беру ұйымдары;

қосымша білім беру ұйымдары.

 1. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
 2. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі – мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысандағы тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөр таңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
 3. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
 4. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
 5. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз құзіретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекеме басшысының бұйрықтарымен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.
 6. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
 7. Заңды тұлғаның орналасқан жері: пошталық индексі 080400, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, Жібек жолы көшесі, 273.
 8. Мемлекеттік органның толық атауы:

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

 1. Осы Ереже «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
 2. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру аудандық бюджеттінен жүзеге асырылады.
 3. «Жамбыл облысы Кордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдык мемлектеттік мекеме кәсіпкерлік субъектілерімен «Жамбыл облысы Кордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдык мемлектеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарртық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Жамбыл облысы Кордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі  »  коммуналдык мемлектеттік  мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүргызуге асыру құқығы берілсе,онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 

2.Мемлектеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

 функциялары, құқықтары    мен міндеттері

 

 1. «Жамбыл облысы Кордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдык мемлектеттік мекемесінің  миссиясы:                                                                                                                  Аудан аумағындағы білім саласындағы мемлекетік саясатты іске асыру және балалар мен жасөспірімдердң білім алуын қамтамасыз ету.

15.Міндеттері:                                                                                                                                         Білім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру,Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы»заңдарының,білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын,білім берудің мемлекеттік стандарттарын және басқа нормативтік құжаттардың бақылау жасау;

адамның рухани және дене өсуінің мүмкіндіктерін ашу,имандылық пен ғылыми дүние тану негіздерін қалыптастыру жөнінде мектептер,мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелерінің жұмыстарын ұйлестіру,даралық даму үшін жағдай жасап,парастын байыту;

аудандық оқу орындары қызметін үлкен азаматтылық түсінігімен полимәдиниеттілік тұлғаны,қазақстандық партиоттизмді,адамның отбасы,халық,қоғам мен мемлекет алдындағы құқылығы мен міндеттер сезімін тәрбиелеуге, адамның шығармашылық қабілеттілігін даму мен эстетикалық тәрбиелеуге бағыттау;

қазақ халқының,сонымен қатар ауданда тұрып жатқан басқа ұлттардың мәдениетін,салт-дәстүрін зерттеу үшін жағдай жасау;

аудан тұрғындарының толық орта білім алуға теңдей  мүмкіншілік жасау;

ауданның мектептеріндегі оқу-тарбие жұмыстарының жағдайына бақылау мен басшылық жасау,орталықтандырылған бухгалтерияның қаржыға байланысты әрекеттеріне басшылық жасау;

директорлар алқасына,Қорғаншылық және жөніндегі кеңесіне басшылық жасау;            кадрларды іріктеу,орналастыру және есепке алу;                                                                      пәндерді терендетіп оқытудың,білім берудің жанартылған мазмұының (лицейлік сыныптар-гимназиялар және т.б),оқытудың нұсқаларының бағдарламаларынын әзірлеу,бекіту;                                                                                                                                         білім беру мекемелерінің материалдық негізін нығайту,оларды жөндеу,оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру,9-11 сынып оқушыларын жұмысқа орналастыру;                          жалпы бірдей ережесінің талаптарына сай оқуға жататын  балаларды толық оқумен қамту жұмыстары;                                                                                                                            мектептерді оқу-әдістемелік құралдарымен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;                                                                 мұғалімдердің әдістемелік шеберлік денгейін көрсету, қайта даярлау курстарынан өткізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру ;                                                            оқушыларға білім беру мен тәрбиелеуде озат педагогикалық тәжірибелерді  енгізу және тарату жөніндегі жұмыс;                                                                                                                жетім балалардың,ата-аналарының қамқорлығыныз қалған балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау;

 

кәмелетке толмағандарға қатысты қорғаншылық және қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыру.

 1. Функциялары:

1) бөлімнің функциялары:

– мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың есебін жүргізеді және олардың орта білім алғанға дейінгі оқуын ұйымдастырады;

– меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына  қарамастан, жергілікті бағыныстағы білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процессі мазмұнының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары талаптарына сәйкес келуіне мезгіл-мезгіл бақылау жасауды ұйымдастырады және оны өз құзіреті шегінде жүргізіп отырады;

– білім беру саласындағы орталық атқарушы органның нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес педагог қазметкерлерді аттестациядан өткізеді және педагогикалық қызметкерлерге біліктілік санаттарын береді;

– жергілікті бюджеттен қаржыландыратын орта білім беру, мектепке дейінгі тәрбие және оқу, мектептен тыс мемлекеттік ұйымдардың және кәсіпорындардың басшыларын тағайындайды және босатады;

– мектепке дейінгі, жалпы орта білім беру мәселелері бойынша тұрғын орындарға статистикалық есеп беріп отырады;

– аймақтық деңгейде педагог кадрларды қайта даярлау, олардың біліктілігін арттыруға ықпал жасайды;

– білім беру сапасын басқаруды, білім беру ұйымдары ұсынатын қызметін әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

– білім беру мекемелерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етеді;

– жергілікті маңызы бар мектептен тыс іс-шаралар өткізуді ұйымдастырады;

– ведомстволық бағынысты ұйымдарды белгілеген тәртіппен бюджет қаражаты есебінен қаржыландыруды жүзеге асырады;

– білім берудің мүддесін Қордай ауданы әкімі мен Жамбыл облыстық білім басқармасына ұсынады және қорғайды;

Жамбыл облысы Қордай ауданының білім беру жүйесін дамытудың стратегиялық жоспарын әзірлейді, Қордай ауданы әкімінің білім беру саласындағы шешімдері мен өкімдерінің жобаларын дайындайды;

– Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімінің және Жамбыл облыстық білім басқармасының шешімдерін іске асыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;

– білім беру мәселелері бойынша конференциялар, семинарлар, кеңестер өткізеді, аудандық және облыстық деңгейдегі комиссилар жұмысына қатысады;

– жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін белгіленген тәртіппен қарайды, жеке мәселелер бойынша азаматтарды қабылдайды;

– әр түрлі деңгейдегі гранттарды инвестициялауға және қатысу құқығына ие;

– ата-аналық құқықтарын асыруға немесе шектеуге, ата-аналық құқықтарын қалпана келтіруге, бала асырап алуды тоқтатуға немесе жарамсыз деп тануға байланысты істерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық)  және отбасы туралы» кодексіне сәйкес басқа істерді қараған кезде сотқа қатысу;

– балаға немесе  оның денсаулығына қауіп төнген жағдайда жергілікті атқарушы органның шешімі негізінде сот шешімі қабылданғанға дейін ата-аналарынан немесе өзге тұлғалардан баланы дереу алып қоюды жүзеге асыру;

– егер қорғаншылардың немесе қамқоршылардың қамқорлыққа алынушылардың заңды мүдделерін білдіру бойынша әрекеттерді Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қамқорлыққа алынушылардың мүдделеріне қайшы келетін болса, не егер қорғаншылар немесе қамқоршылар қамқорлыққа алынушылардың заңды мүдделерін қорғауды жүзеге асырмайтын болса, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған қорғаншылықтағы немесе қамқоршылықтағы, патронаттық тәрбиедегі, сондай-ақ

 

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған арналған ұйымдардағы балалардың заңды мүдделерін кез-келген адамдарға қатысты (оның ішінде соттарда ) білдіру;

жетім балалар мен ате-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды, өмірде қиын жағдайға душар болған балаларды аңықтау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

балаларды тәрбиелеу мен оқытуға қатысты мәселелер бойынша ата-аналар арасындағы келіспеушіліктерді шешу;

қорғаншылық және қамқоршылық бойынша даулы мәселелер мен (немесе) конфліктілі жағдайларды шешу үшін білім бөлімінің жанында коллегиалдық орган – Қорғаншылық және қамқоршылық бойынша Кеңес құрылады, оның құрамы Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысымен бекітіліеді;

кәмелетке толмағандардың мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге іс-қимаылдарды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз ету.

 1. Құқықтары мен міндеттері:

1) қойылған міндеттер мен жүктелген функцияларды атқару үшін білім бөлімінің :

ауданның жергілікті атқарушы органдарынан, сондай-ақ меншік нысандарына қарамастан ұйымдардан, мекемелерден және кәсіпорындардан бөлімге жүктелгенфункцияларды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды, қорытындыларды, анықтамалық және басқа материалдарды сұрап алуға;

бөлімнің құзыретіндегі мәселелер бойынша ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысына әдістемелік басшылықты жүзеге асыру, білім саласындағы заңнамаларды қолданылуы бойынша түсініктеме беруге;

қолданыстағы заңнамаларды бұзған білім ұйымдарының басшыларын заңмен белгіленген тәртіптік жауапқа тартуға;

бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша аудан әкімдігінің алқа отырыстарына, жиналыстарға қатысуға, ұсыныс беруге құқығы бар;

2) білім бөлімінің міндеттері:

мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың есебін жүргізеді және олардың орта білім алғанға дейінгі оқуын ұйымдастыру;

мемлекеттік білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық қамтамасыз етуге қолдау және ықпал жасау;

білім беру ұйымдарының жүйесін дамытудың жылдық және перспективалық жоспар жобаларын әзірлеу, олардың мүддесін мемелекеттік басқару органдарында қорғау және мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардың білім беру саласындағы мемлекеттік бағдарламаларын орындауын жүзеге асыру;

кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау мәселелерін шешу, кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуның алдын алу бойынша жұмысын ұйымдастыру.

 

 1. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
 2. «Жамбыл облысы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Жамбыл облысы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
 3. «Жамбыл облысы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының аудан әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 4. «Жамбыл облысы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы орынбасарының лауазымы көзделмеген.
 5. «Жамбыл облысы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі.

мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді.

 

 

барлық органдарда мемлекеттік органның мүддесін қорғайды;

сектор меңгерушісінің және басқа да қызметкерлерінің құзырын белгілейді;

мекеме мүлкіне қожалық етеді,келісім жасайды,сенімхаттар береді;

банкіде есеп шоттар ашады;

барлық қызметкерлерге міндетті болып табылатын бұйрықтар шығарады және тапсырмалар береді;

мекеме қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды  және жұмыстан шығарады;

қызметкерлерді марапаттайды және шара қолданады;

мекеменің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

заңда белгіленген тәртіппен бағынысындағы ұйымдарының басшыларын,әдіскерлерді қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, олардың орынбасарларын тағайындауға және босауға келісім береді;

сыбайлас   құқық бұзушылықтарға қарсы қимыл жасауға бағытталған шараларды қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапты;

заңдылықпен және осы Ережемен жүктелген басқа да міндеттерді жүзеге асырады.

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды:

 1. Бірінші басшы сектор меңгерушісінің өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

23.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын бірінші басшы басқарады.

 

 1. Мемлекеттік органның мүлкі

 

 1. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік  мекемесіне мүлкі оған меншік иесі бекрген мүлік, сондай-ақөз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасыфнда тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
 2. Егер заңнамада өзгеше кезделмесе «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

 1. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

 

 1. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

 

 

 

 

 

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

 

1.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Айналайын» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

2.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Бөбек» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

3.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Ақмаржан» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

4.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Нұр» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

5.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балдәурен» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

6.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балапан» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

7.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Ақ бота» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

8.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Айгөлек» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

9.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Жұлдыз» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

10.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Арай» балалар бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны.

11.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Ырыс» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

12.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Айсәуле» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

13.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Қарлығаш» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

14.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Темірлан» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

15.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Бәйтерек» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

16.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

17.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің Мұқан Төлебаев  өнер мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

18.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің «Балауса» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

19.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны.

20.«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің техникалық шығармашылық және кәсәби білім беру орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қармағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

 

 

 1. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің Дінмұхамед Қонаев  №1  ауылдық жалпы білім беретін мектеп-гимназиясы» коммуналдық мемелкеттік мекемесі.
 2. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №2 Михаил Ломоносов  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 3. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №3 Абай  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 4. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №4 Балжан Бөлтірікова орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 5. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №5 Надежда Круспкая  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 6. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №6 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 7. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №7  Александр Пушкин  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 8. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №8 Өтеген батыр  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 9. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №9  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 10. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №10 Қызылсай  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 11. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №11 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 12. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №12 Масаншы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 13. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №13 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 14. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №14  Әбіл Нүсіпбаев  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 15. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №15 Мәлік Ғабдуллин  бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 16. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №16 Михайл Лермонтов  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 17. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №17 Сортөбе  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 18. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №18 Сортобе негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 19. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №19 Бұлар Батыр   орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 20. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №20 Алмалы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 21. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №21  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 22. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №22 Еңбек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 23. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №23 Тұрар Рысқұлов  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 24. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №24 Степное орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 25. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №25 Славное негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 26. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №26 Жамбыл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 27. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №27 Ыбырай Алтынсарин орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 28. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №28 Шоқан Уалиханов орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 29. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №29 Жана Тұрмыс орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 30. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №30 Қақпатас орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 31. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №31 Сарыбулак орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 32. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №32 Владимир Маяковский  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 33. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №33 Соганды негізгі  мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 34. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №34 Мәмбет Смагулов орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 35. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №35 Рза Қунақова орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 36. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №36 Нығмен Сауранбаев негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 37. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №37 бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 38. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №38 Сұлутөр  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 39. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №39 Үлкен- Сулутор орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 40. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №40 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 41. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №41 Кенен Азербаев орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 42. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №42 Еңкейбай Қашағанов орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 43. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №43 Бауыржан Момышұлы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 44. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №45 негізгі  мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 45. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №47 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 46. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №48 Сортөбе орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 47. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №49 Бель негізгі  мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 48. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №50 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 49. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің №51 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 50. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігі білім бөлімінің сырттай оқытатын орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Egov