Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және
олардың мазмұнына қойылатын талаптардың
1-қосымшасы
нысан
Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
жер қатынастары бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2017  ж. “25” желтоқсан  №79
” Келісілді”
Аудан әкімдігінің экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
_____________________С.Абдужалиева
              қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
201  ж. “______” ________________
“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жер
қатынастары бөлімі” КММ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 4631751 –  “Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
қатынастары бөлімі” коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 003 – Елді мекендерді жер шаруашылық орналастыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Аблешов Нуржан Аблешович – бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 – ІV Бюджет кодексі, “Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 2013 жылғы 3 желтоқсандағы ҚР Заңы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика  министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Тиімді айналымдағы жерлерді пайдалану деңгейін көтеру,елді мекендердің жерлерін аймақтарға бөлу, кеңейту және орнату, жер телімдерін заңдастыру көрсеткіштерін арттыру, аукцион өткізу, жер балансы, графикалық есеп, тоқсандық есеп жасау. Бюджет қаржысының игерілуіне мониторингті жылдық сомасының айға бөлінуіне, қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізудің негізділігіне, қаржыландыру жоспарының орындалмау себебіне, облыстық бюджеттің және облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебіне талдау және бағалау жасау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік саясатты іске асыру
іске  асыру тәсіліне  қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Бекітілген жұмыстарды жақсы атқару мақсатында аппарат қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Аппарат қызметін қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
Аппараттың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту Х Х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру Х Х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу Х Х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу Х Х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу Х Х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл 2016 ағымдағы 2017 жыл жоспары Жоспарлы кезең
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Ауданның бюджетін орындау және  аудандық уәкілетті органды 10 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету саны 10 10 10 10 10
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 100 100 100
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 100 % сатып алу % 100 100 100 100 100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 2480,0 3199,0 3378,0 3378,0 3378,0

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
жер қатынастары бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2017 ж. «25» желтоқсан №79

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20    ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
463-“Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі” КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің             463-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             жер қатынастары бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                  001-«Аудан (облыстық маңызы бар бар қаланың)

және атауы:                                                   аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі

қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:        Аблешов Нуржан Аблешович-Жамбыл облысы

Қордай ауданы әкімдігінің жер қатынастары

бөлімнің  басшысы

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                    28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  жер қатынастары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017 жылғы                   21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Тиімді айналымдағы жерлерді пайдалану деңгейін көтеру,елді мекендердің жерлерін аймақтарға бөлу, кеңейту және орнату, жер телімдерін заңдастыру көрсеткіштерін арттыру, аукцион өткізу, жер балансы, графикалық есеп, тоқсандық есеп жасау. Бюджет қаржысының игерілуіне мониторингті жылдық сомасының айға бөлінуіне, қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізудің негізділігіне, қаржыландыру жоспарының орындалмау себебіне, облыстық бюджеттің және облыс бюджетінің атқарылуы туралы есебіне талдау және бағалау жасау.
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты ааудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік саясатты іске асыру
iске асыру тәсiлiне қарай    жеке
ағымдағы/даму    ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Бекітілген жұмыстарды жақсы атқару мақсатында аппарат қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Аппарат қызметін қамтамасыз ету
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2018 2019 2020
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2016 2017 2018 2019 2020
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау саны 3 3 3 3 3
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау саны 10 10 10 10 10
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау саны 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу саны 1 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
14233,0 16749,0 14591,0 14310,0 14754,0

 

 


Egov