Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы

Қордай ауданы Кенен ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы«29» желтоқсан №40

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

 

Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 124 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  Кенен ауылдық округінің әкімі             Қ.Атамкулов

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2017 жылғы 26  желтоқсандағы №26-2 шешімі

 

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы (негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiкбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х

 

Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлы кезең
2016 2017 2018 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi            
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Кенен ауылдық округі әкімдігінің аппаратын  ұстау   бірлік 5 5 5 5 5
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Кенен ауылдық округі әкімдігінің ғимаратына қызмет көрсететін,мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау   бірлік 7 7 6 6 6
Аппараттың қызметтік автокөлігін ұстау бірлік 1 1 1 1  

1

 

 

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 2 0 4 2 2
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі Есепті жыл Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
  Мың тенге 2016 2017 2018 2019 2020
14529,0

2951,0

13781,0

0

15231,0

0

13532,0

0

13572,0

0

Бюджет қаражатыныңкөлемi мың
теңге

 

14529,0

2951,0

13781,0

0

15231,0

0

13532,0

0

13572,0

0

 

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысы                       Қ.Атамкулов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Жамбыл облысы                                                                                   Қордай ауданы Кенен ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы«29» желтоқсан №40

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

   
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                                 

 2018-2020жылдарға арналған

             
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:   124 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:   008 -Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру  
             
Бюджеттік бағдарламаның басшысы   Атамкулов К.Т.      
             
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2017 жылғы 26  желтоқсандағы №26-2 шешімі

 

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру    
Бюджеттік бағдарламаның түрі   мемлекеттікбасқару деңгейіне байланысты аудандық    
    мазмұнына байланысты Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
    іске  асыру тәсіліне  қарай жеке    
    ағымдағы/ даму ағымдағы    
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты   Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру    
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру    
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар     Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
        2018 жыл 2019 жыл
Кенен ауылдық округіндегі елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру     Х Х
        Х Х
        Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең  
    2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:          
Кенен ауылының көшелерін жарықтандыру саны        
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету %        
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:          
Сапа көрсеткіштері:          
Тиімділік көрсеткіштері:          
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 0 2285 2285 2285

 

 

        Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Жамбыл облысы                                                                                  Қордай ауданы Кенен ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы«29» желтоқсан №40

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

_____________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

             
             
             
             
             
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                                    2018-2020 жылдарға арналған

             
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:   124 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:   009- Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның басшысы     Атамкулов К

 

     
             
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2017 жылғы 26  желтоқсандағы №26-2 шешімі

 

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету    
Бюджеттік бағдарламаның түрі   мемлекеттікбасқару деңгейіне байланысты аудандық  
    мазмұнына байланысты Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
    іске  асыру тәсіліне  қарай жеке    
    ағымдағы/даму ағымдағы  
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты   Ауылдың тазалығын сақтауды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар     Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
        2018 жыл 2019 жыл
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру Х Х
           
           
           
           
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең  
    2017 жыл 2018жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:          
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру Күл-қоқыс төгу орнын дератизациялау % 100 100    
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100    
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:          
Сапа көрсеткіштері: % 100 100    
Тиімділік көрсеткіштері: % 100 100    
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 80 80    

 

 

Ескерту:

*осыжолжоғарытұрғанбюджеттенбөлінетіннысаналытрансферттер

есебіненіс-шаралардыіскеасыруғабағытталғанбюджеттікбағдарламалар

бойыншатолтырылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидаларыжәнеолардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Жамбыл облысы                                                                                  Қордай ауданы Кенен ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы«29» желтоқсан №40

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

_____________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

           
           
           
             
             
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің                                       БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                                    2015-2017 жылдарға арналған
             
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:   124 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:   011 – Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы     Атамкулов К.Т.    
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2017 жылғы 26  желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру    
Бюджеттік бағдарламаның түрі   мемлекеттікбасқару деңгейіне байланысты аудандық  
    мазмұнына байланысты  Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
    іске  асыру тәсіліне  қарай жеке    
    ағымдағы/даму ағымдағы  
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты   Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар     Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
        2018 жыл 2019 жыл
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру.Сенбіліктер ұйымдастыру. Х Х
           
           
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең  
    2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:          
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру Сенбіліктер ұйымдастыру, көшеттер отырғызу, күл-қоқыс шығару.Қураған ағаштарды кесу %   100    
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету %   100    
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:          
Сапа көрсеткіштері:          
Тиімділік көрсеткіштері:          
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 0 1168 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Бюджеттікбағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайтабекіту)
қағидалары және олардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Жамбыл облысы                                                                                  Қордай ауданы Кенен ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы«29» желтоқсан №40

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

_____________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

           
           
           
             
             
  Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің                            

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2015-2017 жылдарға арналған

             
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 124 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:   040 -“Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның басшысы   Атамкулов К.Т    
             
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2017 жылғы 26  желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)  “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттікбасқару деңгейіне байланысты аудандық
    мазмұнына байланысты  “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
    іске  асыру тәсіліне  қарай жеке    
    ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты  “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Кенен ауылындағы су құбырларын жүргізу
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар     Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
        2018 жыл 2019 жыл
 “Өңірлерді дамыту” бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу  бойынша шараларды іске асыру Х Х
        Х Х
        Х Х
        Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең  
    2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:          
Кенен  ауылы Абай көшесін жолдарын жөндеу км 0 0,196 0 0
Кенен ауылы Қордай көшесінің жолдарын жөндеу км 0,3      
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету % 100 100 0 0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:          
Сапа көрсеткіштері:          
Тиімділік көрсеткіштері:          
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 4000 2500 0 0

Ескерту:

*осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер

есебінен іс-шараларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар

бойынша толтырылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту)
қағидаларыжәнеолардыңмазмұнына
қойылатынталаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Жамбыл облысы                                                                                  Қордай ауданы Кенен ауылдық округі

әкімінің өкімімен бекітілді

2017 жылғы«29» желтоқсан №40

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

_____________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20__ ж. «__» _________

мөрдің орны

 

 

 

  Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің                                       БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                                    2018-2020жылдарға арналған
             
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:   124 – “Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты” КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:   013 –Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
             
Бюджеттік бағдарламаның басшысы   Атамкулов К.Т    
             
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 2 қыркүйектегі №477 қаулысымен бекітілген «Жамыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекттік мекемесі туралы Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық маслихатының 2017 жылғы 26  желтоқсандағы №26-2 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары    
Бюджеттік бағдарламаның түрі   мемлекеттікбасқару деңгейіне байланысты аудандық
    мазмұнына байланысты Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
    іске  асыру тәсіліне  қарай бөлінетн    
    ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар     Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
        2018 жыл 2019 жыл
ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету Х Х
        Х Х
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы Өлшем бірлігі Есепті жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең  
    2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл
1 2 3 4 5 6
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:          
ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету %   100    
Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету %   100    
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері:          
Сапа көрсеткіштері:          
Тиімділік көрсеткіштері:          
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге   238    

 

Ескерту:

*осыжолжоғарытұрғанбюджеттенбөлінетіннысаналытрансферттер

есебіненіс-шаралардыіскеасыруғабағытталғанбюджеттікбағдарламалар

бойынша толтырылады

 

 

 

 

 

 

 


Egov