Жамбыл облысыҚордай ауданыАуданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы


2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23» қазан № 32-ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С. Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  «23» қазан

Мөрдің орны

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Джапарбеков Е.Ж– Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕСІ, Қордай ауданы мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3  ШЕШІМІ
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 6 6 5 6 6
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 6 6 7 7 7
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1           3 1 3 1
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

10975,0

217,0

13537,0

2125,0

13758,0

 

14059,0

 

14180,0

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23» қазан №32-ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________С. Абдужалиева

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  «23» қазан

Мөрдің орны

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:022 – «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Джапарбеков Е.Ж– Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕСІ, Қордай ауданы мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3  ШЕШІМІ
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 6 6 5 6 6
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 6 6 7 7 7
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1           3 1 3 1
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

0 0 518,0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «23» маусым  № 25-ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________А. Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  «23» маусым

Мөрдің орны

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2018-2020 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Джапарбеков Е.Ж– Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕСІ, Қордай ауданы мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3  ШЕШІМІ
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 6 6 5 6 6
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 6 6 7 7 7
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1           3 1 3 1
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

10975,0

217,0

13537,0

2125,0

13684,0

 

14059,0

 

14180,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «18»сәуір № 16-ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________А. Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  « 18 » сәуір

Мөрдің орны

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданыНоғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Джапарбеков Е.Ж– Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕСІ,Қордай ауданы мәслихатының 2016 жылғы 23желтоқсандағы №10-3  ШЕШІМІ
Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданыНоғайбай ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 6 6 5 6 6
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 6 6 7 7 7
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1           3 1 3 1
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

10975,0

217,0

13537,0

2125,0

14066,0

 

14059,0

 

14180,0

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2017 ж. «18» сәуір  №16 -ө

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________А. Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2017 ж  « 18 » сәуір

Мөрдің орны

 

Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2017-2019жылдарғаарналған

Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 123 – “Жамбыл облысыҚордайауданыНоғайбай ауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның 022«Мемлекеттік органдардың  күрделі шығыстары»
 

Бюджеттікбағдарламаның

 

басшысы:

 

Джапарбеков Е.Ж -Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕсі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының   2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) «Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары»
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты  Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
іскеасырутәсілінеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары.Материалдық техникалық базасын нығайту.
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқаоушы биліктің жалпы мемлекеттік саясытын жүргізуді қамтамасыз етуге материалдық техникалық базасын нығайту.
Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
2017жыл 2018жыл 2019жыл
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану,есенптеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Тауарларды,шығыс  және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Х Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018жыл 2019жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері:
Компьютер жиынтығымен сатып алу дана 2 0 2 0 0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспар кезең

 

Мың теңге 2015ж 2016ж 2017ж 2018ж 2019ж
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтеңге 260,0 0 549,0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

нысан

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2016 ж. «28»желтоқсан  № 22

«Келісілді»

Қордай ауданы әкімдігінің экономика және

бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

 

___________________А. Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

2016 ж  « 28 »желтоқсан

Мөрдің орны

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің

Бюджеттік бағдарламасы

2017-2019 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: 123 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай  ауылдық округі әкімінің аппараты» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001 – «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Джапарбеков Е.Ж– Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕ.

Қордай ауданы мәслихатының 2016жылғы 23желтоқсандағы №10-3  ШЕШІМІ

Бюджеттiкбағдарламаныңсипаттамасы(негiздемесi) Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiкбағдарламаныңтүрi Мемлекеттiбасқарудеңгейiнебайланысты Аудандық (қалалық)
мазмұнынабайланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іскеасырутәсiлiнеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiкбағдарламаныңмақсаты Ауылдық округ әкімінің қызметін ақппаратық талдау ұйымдастыру-құқықтық және материалды-техникалық қаматамасыз ету.
Бюджеттiкбағдарламаныңмiндеттерi Тиісті аумақты дамыту мүдделерімен және қажеттіліктерімен қатар атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде ауылдық округіне көмек көрсету.

Ауылдық округтің  кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын азаматтар құқықтарының қорғалуын, олардың заңды мүдделерінің қанағаттандырылуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша жергілікті өкілді органдармен өзара іс-әрекет жасау.

Бағдарламаныiскеасыружөнiндегiiс-шаралар Жоспарлыкезеңдеiскеасырумерзiмi
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Х Х Х
Мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету Х Х Х
Ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу және пайдалану, есептеу техникасына жүйелік-техникалық қызмет көрсету Х Х Х
Байланыс және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу Х Х Х
Ғимараттарды, үй-жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу Х Х Х
Тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу Х Х Х
Өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу Х Х Х
Бюджеттiкбағдарламакөрсеткiштерiнiңатауы Өлшембiрлiгi Есептiжыл Ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
1 2 3 4 5 6 7
2015 2016
Тiкелейнәтижекөрсеткiштерi
Жамбыл облысы Қордай ауданы  Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппаратын  ұстау бірлік 6 6 6 6 6
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1           3 1 3 1
Түпкіліктінәтиже көрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділік көрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемi, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мың
теңге

 

10975,0

217,0

13537,0

2125,0

14277,0

 

14059,0

 

14180,0

 

 

 

 

Бюджеттікбағдарламаларды (кішібағдарламаларды) әзірлеужәнебекіту (қайтабекіту) қағидаларыжәнеолардыңмазмұнынақойылатынталаптардың                                                                                 1-қосымшасы                                                                                            нысанҚасық ауылдықокругіәкімінің

өкіміменбекітілді                                                                                       2016 ж.”28″ желтоқсан  № 22

«Келісілді»

Нысаналытрансферт бөлетінжоғары

тұрғанбюджеттіңбюджеттікбағдарлама

әкімшісібасшысы

_____________А.Есполов

(қолы, тегі, аты, әкесініңаты)

2016ж«28»желтоқсан

Мөрдіңорны

Бюджеттікбағдарламаларәкімшісінің

 БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ                                                             

      2017-2019жылдарғаарналған

Бюджеттікбағдарламаәкімшісінің коды жәнеатауы: 123 – “Жамбыл облысыҚордайауданыНоғайбай ауылдықокругіәкімінің аппараты” КММ
Бюджеттікбағдарламаның коды жәнеатауы: 040 «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасышеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
Бюджеттікбағдарламаныңбасшысы Джапарбеков Е.Ж -Ноғайбай ауылдық округінің әкімі

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі Қордай  ауданы әкімдігінің 2014жылғы 2 қыркүйектегі  №477 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы Ноғайбай ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемемесі туралы ЕРЕЖЕсі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының   2016 жылғы 23 желтоқсандағы №10-3 шешімі
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі мемлекеттікбасқарудеңгейінебайланысты аудандық
мазмұнынабайланысты «Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру
іскеасырутәсілінеқарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты Ноғайбайауылынашағын футбол алаңыменбалаларойыналаңынорнату
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері Ноғайбай   ауылына шағын футбол алаңымен балалар ойын алаңын орнату

 

Бағдарламаныіскеасыружөніндегііс-шаралар Жоспарлыкезеңдеіскеасырумерзімі
2017жыл 2018жыл 2019жыл
«Өңірлерді дамытудың 2020жылға дейінгі» бағдарламасы шеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыру Х Х
Х Х
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы Өлшембірлігі Есептіжыл ағымдағыжылжоспары Жоспарлыкезең
2015жыл 2016жыл 2017жыл 2018жыл 2019жыл
1 2 3 4 5 6 7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері:
Ноғайбай  ауылына шағын футбол алаңымен балалар ойын алаңын орнату саны  

1

 Ноғайбай ауылындағы Өтеген батыр көшесіне жарықтандыру жүйесін орнату  

саны

 

1

Ноғайбай ауылындағы Төлеби  көшесіне жарықтандыру жүйесін орнату  

саны

 

1

Қаржыжылынажоспарланғанбюджеттікқаражаттардың 100 % – ғаигерілуінқамтамасызету
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері:
Сапа көрсеткіштері:
Тиімділіккөрсеткіштері:
Бюджет қаражатыныңкөлемі мыңтеңге 2687 2044 5112 5112 5112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Egov