home
home home

2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –001000  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы                    02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017  жылғы     21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу;
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді немесе мемлекеттік орган қызметінің бағыттарын көрсетеді.
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және

және  спорт саласындағы мемлекеттік саясатты   іске   асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 4 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 пайызға игеруді қамтамасыз ету;.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2018 2019 2020
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2016

ағымдағы жыл жоспары

2017

жоспарлы кезең
     2018                         2019 2020
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау       саны 3 3 3 3
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау 1 1 1 1
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу 1 2 1
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге 6855,0 8216,0 9055 8413,0 8553,0

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

 

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2018 жылдың 10  қыркұйек  №74  бұйрығымен бекітілді

 

                                                 « Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          С.Абдужалиева ____________­­­­

«   »                    2018ж.

                                                                                                                                                                                                        М.О.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –001017  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы                    02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017  жылғы     21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу;
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді немесе мемлекеттік орган қызметінің бағыттарын көрсетеді.
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және

және  спорт саласындағы мемлекеттік саясатты   іске   асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 4 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 пайызға игеруді қамтамасыз ету;.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2018 2019 2020
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2016

ағымдағы жыл жоспар

2017

жоспарлы кезең
     2018              2019 2020
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау       саны 3 3 3 3
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау 1 1 1 1
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу 1 2 1
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге 0 0 142111,0 0 0

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша толтырылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

дене шынықтыру және спорт

бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2018 ж. «10» қыркүйке  № 74

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің             4651766-«Жамбыл облысы Қордай ауданы

коды және атауы:                                 әкімдігінің дене шынықтыру және  спорт бөлімі »КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                 032-«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік

Мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» және атауы:

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:         Молдагалиев Дидар Манарбекович-

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы                    02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2017-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2017  жылғы     21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Бұқаралық спорттық іс- шараларды, оқу жаттығу жиындарын, облыстық спорттық- бұқаралық шараларды ұйымдастыру мен  өткізу.

 

   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты ааудандық
мазмұнына байланысты Бекітілген жұмыстарды жақсы атқару мақсатында аппарат қызметін қамтамасыз ету
iіске асыру тәсiлiне қарай    жеке
ағымдағы/даму    ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстарын қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100  пайызға игеруді қамтамасыз ету
  Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар    жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2017 2018 2019
Активтерді сатып алу: х х х
компьютер х х х
принтер х х х
елтаңба х х х
шансорғыш х х х
прочие х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау саны 4 4 4 4 4
Мемлекеттік мекемесі  қызметтік автокөліктерін ұстау саны 0 0 0 0 0
Мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу саны 0 1 0 0 0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
0 0 1152,0 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта