home
home home

2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама (001, 003)

Қордай аудандық мәслихаты  хатшысының

Өкімімен бекітілді
2019  ж. «20» мамырдағы  №22

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019  ж. «__» _________

мөрдің орны

 

Қордай аудандық мәслихаты аппаратының
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:     1126502 – «Қордай аудандық мәслихаты аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  001 – Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Нұрсипатов Руслан Маратұлы – Қордай аудандық мәслихатының хатшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай аудандық мәслихатының 2014 жылғы                 2сәуірдегі №28-8 кезекті жиырма сегізінші сессиясының шешімімен бекітілген «Қордай аудандық мәслихаты аппараты»  мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының     2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне

байланысты

аудандық
мазмұнына  байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру   және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді   көрсету
Iске  асыру

тәсiлiне қарай

жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Аудандық мәслихаттың ақпараттық-аналитикалық және құқықтық деңгейін көтеру
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Аудандық мәслихат аппаратының қызметінің тиімділігі мен нәтижесін көтеру
Бағдарламаныiскеасыру жөнiндегiiс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 ж 2020 ж 2021 ж
1 2 3 4
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл

2017 ж

аағымдағы жжылжоспары

2018 ж

Жоспарлы кезең
2019 ж 2020 ж 2021 ж
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданныңбюджетінорындау жәнеаудандықуәкілеттіорганды 6штаттықбірлігімен ұстауды қамтамасызету саны 6 6 6 6 6
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Қаржыжылынажоспарланған бюджеттікқаражаттардың         100 % – ға игерілуінқамтамасызету % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді мемлекеттіксатыпалужөнінде бекітілгенжылдықжоспарға сәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді 100 % сатыпалу % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
21263 22357 22215 20982 20982

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Қордай аудандық мәслихаты  хатшысының

Өкімімен бекітілді
2019  ж. «20» мамырдағы  №22

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019  ж. «__» _________

мөрдің орны

 

Қордай аудандық мәслихаты аппаратының
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ
2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:     1126502 – «Қордай аудандық мәслихаты аппараты» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:  003Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Нұрсипатов Руслан Маратұлы – Қордай аудандық мәслихатының хатшысы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай аудандық мәслихатының 2014 жылғы                 2сәуірдегі №28-8 кезекті жиырма сегізінші сессиясының шешімімен бекітілген «Қордай аудандық мәслихаты аппараты»  мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының     2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Аудандық мәслихат аппаратының сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне

байланысты

аудандық
мазмұнына  байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру   және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді   көрсету
Iске  асыру

тәсiлiне қарай

жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаныңмақсаты Аудандық мәслихаттың ақпараттық-аналитикалық және құқықтық деңгейін көтеру
Бюджеттiк бағдарламаныңмiндеттерi Аудандық мәслихат аппаратының қызметінің тиімділігі мен нәтижесін көтеру
Бағдарламаныiскеасыру жөнiндегiiс-шаралар Жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
2019 ж 2020 ж 2021 ж
1 2 3 4
Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiңатауы өлшембiрлiгi есептiжыл

2017 ж

аағымдағы жжылжоспары

2018 ж

Жоспарлы кезең
2019 ж 2020 ж 2021 ж
1 2 3 4 5 6 7
Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi
Ауданныңбюджетінорындау жәнеаудандықуәкілеттіорганды 6штаттықбірлігімен ұстауды қамтамасызету саны 6 6 6 6 6
Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi
Қаржыжылынажоспарланған бюджеттікқаражаттардың         100 % – ға игерілуінқамтамасызету % 100 100 100 100 100
Сапа көрсеткiштерi
Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді мемлекеттіксатыпалужөнінде бекітілгенжылдықжоспарға сәйкестауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтерді 100 % сатыпалу % 100 100 100 100 100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
787 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта