home
home home

Ішкі саясат бөлімінің 2019-2021 жылдарға арналған Бюджеттiк бағдарламасы

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «26» желтоқсан  №26

Ыбышева Б. А.

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
456 – «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                456-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    003 «Жастар саясаты саласындағы іс-

және атауы                                                       шараларды жүзеге асыру»

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:                       Ыбышева Б. А. -Жамбыл облысы

Қордай  ауданы әкімдігінің ішкі саясат                   бөлімінің   басшысы

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 42-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру.
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру, жастарға құқықтық қорғау және кеңес беру, жастардың заңсыз іс-әрекеттерін алдын алу
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жастардың рухани және дене дамуына, кәсіби даярлығы мен өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуметіндегі мүмкіндігін жүзеге асыру қажетті экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдай жасау.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Жастар саясатын іске асыру саласында туындайтын проблемаларды шұғыл шешу.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

бірлік
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес «Жастар  ресурстық  орталығы» КММ аппаратын ұстау бірлік 59 59 40 40 40
«Жастар  ресурстық  орталығы» КММ әкімшілік ғимаратын ұстау бірлік 1 1 1 1 1
«Жастар  ресурстық  орталығы» КММ қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 2 2 2 2 2
Бөлімнің азаматтық қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018 2019 2020 2021
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
39494,0 47698,0 38244,0 51625,0 51998,0

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «26» желтоқсан  №26

Ыбышева Б. А.

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
456 – «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                456-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    003 «Жастар саясаты саласындағы іс-

және атауы                                                       шараларды жүзеге асыру»

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:                       Ыбышева Б. А. -Жамбыл облысы

Қордай  ауданы әкімдігінің ішкі саясат                   бөлімінің   басшысы

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 42-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру.
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру, жастарға құқықтық қорғау және кеңес беру, жастардың заңсыз іс-әрекеттерін алдын алу
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жастардың рухани және дене дамуына, кәсіби даярлығы мен өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуметіндегі мүмкіндігін жүзеге асыру қажетті экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдай жасау.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Жастар саясатын іске асыру саласында туындайтын проблемаларды шұғыл шешу.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

бірлік
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес «Жастар  ресурстық  орталығы» КММ аппаратын ұстау бірлік 59 59 40 40 40
«Жастар  ресурстық  орталығы» КММ әкімшілік ғимаратын ұстау бірлік 1 1 1 1 1
«Жастар  ресурстық  орталығы» КММ қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 2 2 2 2 2
Бөлімнің азаматтық қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018 2019 2020 2021
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
2108,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта