home
home home

2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

                               Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
                әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
                                                     мазмұнына қойылатын талаптардың
                                              1-қосымшасы
 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
      басшының бұйрығымен
       (өкімімен) бекітілді
                                 2018ж. «10» қыркүйек  № 47 бұйрық
                                           «Келісілді»
                          Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
                         бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы
     __________________________С.Абдужалиева
                                      (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
             2017ж. «____»________________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» КММ
 бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:              473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
                   ветеринария бөлімі» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:                            003 – «Мемлекеттік органның  күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                           Қожабергенов Талғат Ермекович – Жамбыл облысы
                   Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 04 қыркүйектегі  №36-3 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
1 2 3 4
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары материалдық техникалық базасын нығайту, негізгі қорларға жататын тауарлар сатып алу 2018 2019 2020
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018 2019 2020
Автокөлік 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 622,0 101,0 2033,0 0,0 0,0
                                              1-қосымшасы
 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
      басшының бұйрығымен
       (өкімімен) бекітілді
                        2018ж. «10» қыркүйек  № 47 бұйрық
                                           «Келісілді»
                          Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
                       бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысы
     ____________С. Абдужалиева
                                      (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
             2017ж. «____»________________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» КММ
 бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:              473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
                   ветеринария бөлімі» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:                            010 – «Ауыл шаруашылығының жануарларын сәйкестендіру
                                               көрсету қызметі» жөніндегі іс шаралар өткізу
Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                           Қожабергенов Талғат Ермекович – Жамбыл облысы
                   Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы  04 қыркүйектегі № 36-3 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ауыл шаруашылығының жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс шаралар өткізу
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Ауыл шаруашылығының жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс шаралар өткізу
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Ауыл шаруашылығының жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс шаралар өткізу
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Ауыл шаруашылығының жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс шаралар өткізу
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
1 2 3 4
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары материалдық техникалық базасын нығайту, негізгі қорларға жататын тауарлар сатып алу 2018 2019 2020
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018 2019 2020
1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 2375,0 1966,0 1966,0 1556,0 1556,0
                               Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
                әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары және олардың
                                                     мазмұнына қойылатын талаптардың
                                              1-қосымшасы
 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
      басшының бұйрығымен
       (өкімімен) бекітілді
                                2018ж. «10» қыркүйектегі  № 47 бұйрық
                                           «Келісілді»
                          Қордай ауданы әкімдігінің экономика және
                       бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысы
     _____________________С. Абдужалиева
                                      (қолы,тегі,аты,әкесінің  аты,)
             2017ж. «____»________________
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» КММ
 бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2018-2020 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы:              473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
                   ветеринария бөлімі» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:                            011 – «Эпизотияға қарсы іс шаралар жүргізу»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы                                           Қожабергенов Талғат Ермекович – Жамбыл облысы
                   Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 04 қыркүйектегі  № 36-3 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Эпизотияға қарсы іс шаралар жүргізу
бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Эпизотияға қарсы іс шаралар жүргізу
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Эпизотияға қарсы іс шаралар жүргізу
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Эпизотияға қарсы іс шаралар жүргізу
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарлы кезенде іске асыру мерзімі
1 2 3 4
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары материалдық техникалық базасын нығайту, негізгі қорларға жататын тауарлар сатып алу 2018 2019 2020
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2016 2017 2018 2019 2020
1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бірлігі есепті жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Бюджет қаражатының көлемі мың теңге 172185,0 203000,0 165000,0 145000,0 145000,0

© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта