home
home home

2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламар

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «10» қыркүйек  32-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
4511761 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің   Халықты  жұмыспен  қамту  орталығы» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                451-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             Халықты  жұмыспен   қамту

орталығы »КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    023-«Жұмыспен қамту  орталығының   қызметін

және атауы:                                                      қамтамасыз   ету

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Сейдекеш Оразкул Мусрепбекулы -Жамбыл облысы

Қордай ауданы әкімдігінің

Халықты  жұмыспен  қамту  орталығының

директоры

 

.

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2017 жылғы                    25 желтоқсандағы  №412  қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің «Халықты  жұмыспен  қамту  орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жарғысы, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы 21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Халықты жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты «Нәтижелі  жұмыспен қамту  және жаппай  кәсіпкерлікті жаппай дамытудын  2017-2021 жылдарғы арналған» бағдарламасын іске асыру
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2017 2018 2019
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2016 2017 2018 2019 2020
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес Жұмыспен қамту орталығының  бөлімнің  қызметкерлерін ұстау  (азаматтық  қызметкерлер) адам 1 16 27 27 27
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, техникалық персоналды  ұстау адам 2 4 4 4
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау дана 1 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Республикалық бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
33 649,0 9 199,0 9 359,0 9 787,0
Жергілікті  бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
1739,0 42 840,0 49 620,0 40 180,0 40 398,0
Жалпы сома мың
теңге
35 388,0 42 840,0 58 819,0 49 539,0 50 185,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2018 ж. «10»  қыркүйек   32-ө

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2018 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
451 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің   Халықты  жұмыспен  қамту  орталығы» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2018-2020  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                451-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             Халықты  жұмыспен   қамту

орталығы »КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    002-«Жұмыспен қамту   бағдарламасы

және атауы:

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Сейдекеш Оразкул Мусрепбекулы -Жамбыл облысы

Қордай ауданы әкімдігінің

Халықты  жұмыспен  қамту  орталығының

директоры

 

.

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2017 жылғы                    25  желтоқсандағы №412  қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің Халықты  жұмыспен қамту орталығы«» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2017 жылғы 21 желтоқсандағы №25-3 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) «Нәтижелі  жұмыспен қамту  және жаппай  кәсіпкерлікті жаппай дамытудын  2017-2021 жылдарғы арналған» бағдарламасын іске асыру оқытуға және жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге, ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге және еңбек ресурстарының ұтқырлығын дамытуға бағытталған
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жұмыссыздардын саның қысқарту, қосымша жұмыс орның  калыптастыру, кәсіпкерлікті  дамыту және  жұмысқа жарамдылардың жеке еңбек қызметін,  қоғамдық жұмыстарды үйымдастыру; Кадр әлеуетін дамыту, жастарды жұмыспен қамтуда қол жеткізген деңгейді ұстап қалу, техникалық және кәсіби білім беру, орта білімнен кейінгі білім беру, жоғары білім беру ұйымдарының түлектерін жұмыспен тиімді қамтуға ықпал ету;
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Бағдарламаны іске асыру оқытуға және жұмысқа орналасуға жәрдемдесуге, ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге және еңбек ресурстарының ұтқырлығын дамытуға бағытталған
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2018 2019 2020
Бюджеттен  берілген  қаражатты уақтылы және  орынды  жұмсау х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2016 2017 2018 2019 2020
Жұмыссыз  азаматтарды  қайта  даярлау  және  біліктілігін  арттыру адам 15
Жастар  тәжірбиесі  РБ адам 42 100 43 40 60
Әлеуметтік  жұмыс  орындары адам 33 107 70 80 100
Өтеусіз  субсидиялар адам     3    
Мүгедектерді  жұмысқа  орналастыру  үшін арнайы  жұмыс  орындарын  құратын  жұмыс  берушілердің   шығындарын  субсидиялау орын 5
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Республикалық  бюджеттен  бөлінген  қаражат  көлемі мың теңге 15 547,0 31 274,0 31 748,0 32 000,0 44 580,0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2016 2017 2018 2019 2020
Ақылы  қоғамдық  жұмысшылар адам 220 435 450 231 209
Жұмыссыз  азаматтарды кәсіптік даярлау адам 50 552 342
Жастар  тәжірбиесі адам 40 35 94 35 35
Әлеуметтік  жұмыс орындары адам 109 129 94 90 90
ЧАЗ (частные агентсва занятости) адам     129    
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2016 2017 2018 2019 2020
Жергілікті бюджеттен  бөлінген  қаражат  көлемі мың теңге 100 766,0 188 706,0 295 724,0 126 850,0 116 892,0
Барлығы мың теңге 116 313,0 219 980,0 327 472,0 158 850,0 161 472,0

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта