home
home home

2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «  » шілде  №

Ыбышева Б. А.

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
456 – «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің КММ

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                456-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    003 «Жастар саясаты саласындағы іс-

және атауы                                                       шараларды жүзеге асыру»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:                       Ыбышева Б. А. -Жамбыл облысы  Қордай  ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің   басшысы

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы 28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 42-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру.
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру, жастарға құқықтық қорғау және кеңес беру, жастардың заңсыз іс-әрекеттерін алдын алу
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жастардың рухани және дене дамуына, кәсіби даярлығы мен өзінің интеллектуалдық және шығармашылық әлеуметіндегі мүмкіндігін жүзеге асыру қажетті экономикалық, әлеуметтік, құқықтық жағдай жасау.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Жастар саясатын іске асыру саласында туындайтын проблемаларды шұғыл шешу.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

бірлік
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес «Жастар  ресурстық  орталығы» КММ аппаратын ұстау бірлік 59 59 40 40 40
«Жастар  ресурстық  орталығы» КММ әкімшілік ғимаратын ұстау бірлік 1 1 1 1 1
«Жастар  ресурстық  орталығы» КММ қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 2 2 2 2 2
Бөлімнің азаматтық қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу бірлік 1 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018 2019 2020 2021
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
0,0 0,0 41512,0 0,0 0,0

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің ішкі саясат

басшысының бұйрығымен

2019 ж. «  »  шілде  №   бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

_________________Р. Исаева

2019 ж. «_____» __________

 

М.О.

 

«Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігін   ішкі саясат бөлімінің» КММ

бюджеттік бағдарламасы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:                                 456 – «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің

ішкі саясат бөлімінің КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                                     003 «Жастар саясаты саласындағы іс- шараларды жүзеге асыру»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                                                 Ыбышева Б. А. -Жамбыл облысы Қордай  ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің   басшысы

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-

ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                     28 қазандағы № 382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                         мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:        аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                              жеке

ағымдағы/даму:                                            ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:        Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және    іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы

органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару.

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті                                    Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру, мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мониторинг жүргізу және бағалау, аудан бюджетін әзірлеу және қалыптастыру

(түпкілікті нәтиже):

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы           Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы     мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу.

(негіздемесі):

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 2108,0

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:  011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                  мазмұнына қарай:     мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:         ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):

бөлімнің аппаратын ұстау үшін  республикалық

бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу,

материалдық- техникалық азасын нығайту

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 40
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 0 0 0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 8743,0 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 0 0 8743,0 0 0

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің ішкі саясат бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________Б.Ыбышева

«___» ________________ ж.

 

 

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________С.Абдужалиева

«___» ________________ ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта