home
home home

Бюджеттік бағдарлама 2019-2021

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің ішкі саясат

басшысының бұйрығымен

2019 ж. «17»  мамыр  №   бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

_________________Р. Исаева

2019 ж. «_____» __________

 

М.О.

 

«Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігін   ішкі саясат бөлімінің» КММ

бюджеттік бағдарламасы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:                                 456 – «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің

ішкі саясат бөлімінің КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                                    003 «Жастар саясаты саласындағы іс- шараларды жүзеге асыру»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                                                Ыбышева Б. А. -Жамбыл облысы Қордай  ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің   басшысы

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-

ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                     28 қазандағы № 382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:        Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және    іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы

органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару.

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті                                   Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру, мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мониторинг жүргізу және бағалау, аудан бюджетін әзірлеу және қалыптастыру

(түпкілікті нәтиже):

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы           Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы     мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу.

(негіздемесі):

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге     2108,0    

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):

бөлімнің аппаратын ұстау үшін  республикалық

бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу,

материалдық- техникалық азасын нығайту

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік          
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік     34    
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу            
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік          
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 0 0 0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 9855,0 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 0 0 9855,0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________С.Абдужалиева

«___» ________________ ж.

 

 

 

 

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің ішкі саясат

басшысының бұйрығымен

2019 ж. «17»  мамыр  №   бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

_________________Р. Исаева

2019 ж. «_____» __________

 

М.О.

 

«Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігін   ішкі саясат бөлімінің» КММ

бюджеттік бағдарламасы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:                                 456 – «Жамбыл облысы, Қордай ауданы әкімдігінің

ішкі саясат бөлімінің КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                                                001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттікті нығайту

және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                                                          Ыбышева Б. А. -Жамбыл облысы Қордай  ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің   басшысы

 

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-

ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                     28 қазандағы № 382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:        Бюджеттік жоспарлау, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеу және    іске асыруда ведомствоаралық және салааралық үйлестіру,бағаланатын жергілікті атқарушы

органдардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу және мемлекеттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілікті атқару.

 

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті                                   Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын қалыптастыру, мемлекеттік басқару жүйесінің құжаттарын әзірлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына мониторинг жүргізу және бағалау, аудан бюджетін әзірлеу және қалыптастыру

(түпкілікті нәтиже):

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы           Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы     мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу.

(негіздемесі):

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге     503,0    

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):

бөлімнің аппаратын ұстау үшін  республикалық

бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу,

материалдық- техникалық азасын нығайту

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік          
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік     3,5    
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу       6    
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау бірлік 1 1 1 1 1
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 1119,0 0 0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 765,0 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 0 0 1884,0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________С.Абдужалиева

«___» ________________ ж.

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта