home
home home

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімінің бюджеттік бағдарламасы 2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «29» наурыз №13

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.Д.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
462-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                462-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             ауыл шаруашылығы бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    001-« Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы

және атауы:                                                       саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер»

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Адылканов Берик Болатулы-

Жамбыл облысы Қордай

ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы

бөлімінің басшысы

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 5 шілдегі  № 540 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Ауыл шаруашылығы бөлімінің сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қ Р-ң Президентінің, Премьер-Министрдің, облыс, аудан әкімінің қаулы-қарарларын,шешімдерін сенімді іске асыруды қадағалау және қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 % – ға игерілуін қамтамасыз ету .
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау (гос служба) 6 6 6 6 6
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау (договорники) 6 6 6 6 6
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге   2017 2018        2019 2020 2021
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
20155 22390 20776 22246 22396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «29» наурыз №13

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С..Д.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
462-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                462-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             ауыл шаруашылығы бөлімі»КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                    006-«Мемлекеттік органның күрделі шығындары»

және атауы:

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:            Адылканов Берик Болатулы-

Жамбыл облысы Қордай

ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы

бөлімінің басшысы

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 5 шілдегі  № 540 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы №42-4 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік органның күрделі шығындары
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарын жақсартып ауыл шаруашылығы бөлімінің жұмысын жақсарту
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Ауыл шаруашылығы бөлімінің сапалы және тиімді жұмыс атқару үшін жағдайын жақсарту
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын (компьютер), кондиционер және елтаңба сатып алу 5 1 3    
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
268 215 206    

 

 

 

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

ауыл шаруашылығы бөлімі  басшысының

2019 жылғы «29» наурыздағы

№ 13 бұйрығымен бекітілді

 

«Келісілді»

Жамбыл облысы әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

_________________Р. Исаева

2019 ж. «_____» __________

 

М.О.

 

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімінің

бюджеттік бағдарламасы

2019-2021 жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:   462 – «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі»  КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:                 001 – Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:                               Журумбаев Алмабек Турлыбекович – Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

ауыл шаруашылығы бөлімі басшысының м.а.

Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-                         Қордай ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 5 шілдедегі №540 қаулысымен бекітілген

құқықтық негiзi:                                                                  «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған

аудандық бюджет туралы Қордай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №42-4 шешімі

Бюджеттік бағдарламаның түрі:                                        мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:      аудандық

мазмұнына қарай:                                        мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi

жүзеге асыру және олардан туындайтын

мемлекеттiк қызметтердi көрсету

іске асыру түріне қарай:                             жеке

ағымдағы/даму:                                           ағымдағы

 

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  ауыл шаруашылығы бөлімін ұстау

Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті

(түпкілікті нәтиже):                                                             Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  ауыл шаруашылығы

бөлімінің аппаратын 6 штаттық бірлігімен ұстау

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):                                                                          Мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарын жақсартып ауыл                                                                                                          шаруашылығы бөлімінің жұмысын жақсарту, оның ішінде Жамбыл

облысы Қордай ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы

бөлімінің аппаратын ұстау, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру,

мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс

қызметтеріне ақы төлеу, коммуналдық төлемдерді жүргізу, ғимараттарды, үй-

жайларды, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды,

шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін

қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы:

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 0 0 424,0 0 0

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:           011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:                                мазмұнына қарай:    мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму:        ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы

(негіздемесі):

бөлімнің аппаратын ұстау үшін  республикалық

бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен шығыстарды жүргізу,

материалдық- техникалық азасын нығайту

Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес ауыл шаруашылығы бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 6 6 6 6 6
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен ауыл шаруашылығы бөлімнің мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыру бірлік 6
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен ауыл шаруашылығы бөлімнің азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшу, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеу бірлік 6 6 6 6 6
Бюджеттік кіші бағдарлама

бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі 2017 жыл (есеп) 2018 жыл (жоспар) Жоспарлы кезең
2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілерінің еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 0 0 0
Азаматтық қызметшілеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер сомасы мың теңге

 

0 0 424 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 0 0 424 0 0

 

 

 

 

 

 

«Келісілді»

«Жамбыл облысы Қордай ауданы

әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

КММ-нің  басшысы

____________________С.Абдужалиева

«___» ________________ ж.

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта