home
home home

2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама (001)

 

 

«Бекітілді»

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен

2019 ж. «16» мамырдағы  № 31

 

«Келісілді»
Жамбыл облысы  әкімдігінің

қаржы басқармасының басшысы

___________ Р. Исаева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)

2019 ж. «__» _________

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің            473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                         ветеринария бөлімі» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                001-«Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:       Қожабергенов Талгат Ермекович  -Жамбыл облысы

Қордай  ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің

басшысы

 

Бюджеттiк бағдарламаның

нормативтiк құқықтық негiзi

 

Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                    28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 мамырдағы  № 49-6 шешімі

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мемлекеттік басқару деңгейiне байланысты

Мазмұнына байланысты

iііске асыру тәсiлiне қарай

аағымдағы/даму

Р

Республикалық, облыстық бюджеттің   құрамында бекітілген

 

Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

 

Жеке

Ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты  «Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы                                          мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi «Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы                                          мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер».

 

Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме) Ветеринария бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, мемлекеттік қызметшілердің іс-сапар шығындарын қамтамасыз ету, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, коммуналдық төлемдерді жүргізу, негізгі құралдарды, жабдықтарды ағымдағы жөндеу, тауарларды, шығыс және жинақтау материалдарын сатып алу, өзге де көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды сатып алу.

 

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018 2019 2020 2020
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар мың
теңге
0 0 1678,0 0 0

 

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы:    473001011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай:  мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және

олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

 

ағымдағы/даму:  ағымдағы

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Төменгі жалақы алатын техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру мен олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметшілер мен жұмысшылардың еңбек ақы деңгейін арттыру

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
2017 2018 2019 2020 2020
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау 8 7 902,0
Аппараттың ғимаратына қызмет көрсететін,мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 4 4 4 4 4
 Төменгі жалақы алатын техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру мен олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметшілер мен жұмысшылардың еңбек ақы деңгейін арттыру мың
теңге
0 0 776,0 0 0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы мың тенге 0 0 1678,0 0 0

 

 

 

                  «Келісілді»
«Жамбыл облысы Қордай ауданы
әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»
КММ-нің  басшысы
____________________С.Абдужалиева
«___» ________________ ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2019 ж. «16» мамырдағы  № 31

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

___________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы

2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің                473-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

коды және атауы:                                             ветеринария бөлімі» КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                001-«Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:           Қожабергенов Талгат Ермекович  -Жамбыл облысы

Қордай  ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімінің

басшысы

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                    28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 мамырдағы  № 49-6 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) «Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы                                          мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Жергілікті денгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты  «Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы                                          мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi «Жергілікті деңгейде ветеринария  саласындағы                                          мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер».
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау бірлік 8 8 7 7 7
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау бірлік 4 4 4 4 4
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау 1 1 1 1 1
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу 4 2 1 1 4
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018 2019 2020 2020
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
17413,0 19878,0 20336,0 20201,0 20763,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта