home
home home

2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама (спорт)

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

                                        « Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          С.Абдужалиева ____________­­­­

«   »                    2019ж.

                                                                                                                                                                                                          М.О.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –001015  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы                    02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2019  жылғы   23 шілдедегі №54-2 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу;
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді немесе мемлекеттік орган қызметінің бағыттарын көрсетеді.
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және

және  спорт саласындағы мемлекеттік саясатты   іске   асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 4 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 пайызға игеруді қамтамасыз ету;.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2019 2020 2021
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2017

ағымдағы жыл жоспары

2018

жоспарлы кезең
                        2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау       саны 3 5 5 5 5
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау 1 1 1 1
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу 1 2 1
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге 8216,0 9055,0 9219,0 8250,0 8250,0

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

Бюджеттікбағдарламаларды(кіші

бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту

қағидалары және олардың

мазмұнына қойылатын талаптардың

1-қосымшасы

 

Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі басшысының 2019 жылдың 25 шілдедегі  №54 бұйрығымен бекітілді

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                « Келісілді »

нысаланы трансферт бөлетін

жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама

әкімшісі басшысы

                                                                                                                          С.Абдужалиева ____________­­­­

«   »                    2019ж.

                                           М.О.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

2019-2020 жылдарға арналған

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы   465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ

Бюджеттік бағдарламаның  коды және атауы  –001017  Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөіндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарламаның басшысы  – Молдагалиев Дидар Манарбекович

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы                    02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2019  жылғы 25 шілдедегі №54-2  шешімі
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі) Бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы уәкілетті органды ұстауға арналған шығындарды жүргізу;
Бюджеттік бағдарламаның түрі мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың атауы жүзеге асырылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің мазмұны және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді немесе мемлекеттік орган қызметінің бағыттарын көрсетеді.
іске асыру тәсіліне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және

және  спорт саласындағы мемлекеттік саясатты   іске   асыру жөніндегі аудандық уәкілетті органды 4 штаттық бірлігімен ұстауды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100 пайызға игеруді қамтамасыз ету;.
Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс -шаралар жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2019 2020 2021
1 2 3 4
Бөлімнің тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарын бекіту * * *
Тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды,жұмыстарды және қызметтерді сатып алу * * *
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларынқолданыстағы заңнамаға сәйкес уақтылы төлеу * * *
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу * * *
Комуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу * * *
Қызметкерлердің іс сапра шығындарын уақтылы өтелуін  қамтамасыз ету * * *
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіш атаулары Өлшем бірлігі есепті жыл

2017

ағымдағы жыл жоспары

2018

жоспарлы кезең
                       2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау       саны
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу
Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау
Бөлімнің ғимаратына қызмет көрсететін, мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын қызметкерлерді ұстау
Бюджет қаражатының көлемі мың тенге 0 142325,0 177764,0 172305 174093

* осы жол жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер есебінен іс шараларды іске асыру бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша ьолтырылады

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің

дене шынықтыру және спорт

бөлімінің бұйрығымен бекітілді
2019 ж. «25» шілдедегі № 54

 

 

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ Абдужалиева С.
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2019 ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
465-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2019-2021  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің            «Жамбыл облысы Қордай ауданы

коды және атауы:                                 әкімдігінің дене шынықтыру және  спорт бөлімі »КММ

Бюджеттiк бағдарламаның коды                 032015-«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік

Мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» және атауы:

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2015 жылғы                    02 ақпанндағы №46 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің  дене шынықтыру және спорт бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының 2019  жылғы    25 шілдедегі №54-2 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Бұқаралық спорттық іс- шараларды, оқу жаттығу жиындарын, облыстық спорттық- бұқаралық шараларды ұйымдастыру мен  өткізу.
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты ааудандық
мазмұнына байланысты Бекітілген жұмыстарды жақсы атқару мақсатында аппарат қызметін қамтамасыз ету
iіске асыру тәсiлiне қарай    жеке
ағымдағы/даму    ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстарын қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100  пайызға игеруді қамтамасыз ету
  Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар    жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2019 2020 2021
Активтерді сатып алу: х х х
прочие 2593,0 х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2017 2018 2019 2020 2021
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Бекітілген штаттық бірлікке сәйкес бөлімнің аппаратын ұстау саны
Мемлекеттік мекемесі  қызметтік автокөліктерін ұстау саны 0 0 0 0 0
Мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу саны 0 0 0 0 0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2017 2018 2019 2020 2021
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
0 1152,0 2593,0 0,0 0,0

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта