home
home home

Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімінің 2020-2022  жылдарға арналған Бюджеттiк бағдарламасы

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2020 ж. «05» қараша №27

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20   ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2020-2022  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің             455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі                                                                                                                                          коды және атауы:                                          КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды                 003 – Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

және атауы:

 

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:                    Елеусізова Ақсана Бейбітқызы  -Жамбыл облысы   Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімінің  басшысы.

 

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                    28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2019 жылғы 23 желтоқсандағы №62-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2020 2021 2022
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2018 2019 2020 2021 2022
Тікелей нәтиже

көрсеткiштерi

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 210 177 177
Бөлімнің қызметтік автокөліктерін ұстау 4 4 4
Бөлімнің мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлаудан өткізу
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2018 2019 2020 2021 2022
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
378421,0 299786,0 336317,0 285502,0 285502,0

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
1-қосымшасы

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2020 ж. «05» қараша  27

«Келісілді»
Қордай ауданы әкімдігінің экономика

және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы

______________________________ С.Абдужалиева
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
20   ж. «__» _________

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455-«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі» КММ
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2020-2022  жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің             455-Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі                                                                                                                                          коды және атауы:                                          КММ

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды                 007 – Мемлекеттік тілді және Қазақстан                           және атауы:                                                               халықтарының  басқа да тілдерін дамыту

 

 

 

 

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:                     Елеусізова Ақсана Бейбітқызы  – Жамбыл облысы   Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімінің  басшысы.

 

 Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi Қордай ауданы әкімдігінің 2016 жылғы                    28 қазандағы №382 қаулысымен бекітілген «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет  және тілдерді дамыту бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесі, 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Қордай аудандық мәслихатының             2019 жылғы 23 желтоқсандағы №62-4 шешімі
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   Бюджеттiк бағдарламаның түрi мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты аудандық
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.
Бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарлы кезеңде iске асыру мерзiмi
1 2 3 4
2020 2021 2022
Бөлімнің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіту х х х
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөнінде бекітілген жылдық жоспарға сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шараларын ұйымдастыру х х х
Бөлімнің қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалыс ақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларға сәйкес уақтылы төлеу х х х
Жұмыс берушілердің жарналарын уақтылы төлеу х х х
Коммуналдық төлемдер үшін төлемдерді уақтылы жүргізу х х х
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақтылы төлеуін қамтамасыз ету х х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
бірлік 2018 2019 2020 2021 2022
Мемлекеттік тілді және Қазақстан     халықтарының  басқа да тілдерін дамыту

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар өлшем бiрлiгi есептi жыл ағымдағы жыл жоспары жоспарлы кезең
мың теңге 2018 2019 2020 2021 2022
Бюджет қаражатының көлемi мың
теңге
778,0 911,0 3083,0 1096,0 1096,0

 

 

 

 


© 2017 Аппарат акима Кордайского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта